Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Expertise In Medicine

  Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji , Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji , Turkey

Dissertations

 • 1997 Expertise In Medicine

  Kardiyotorasik Cerrahide Operasyon Sonrası Gelişen Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA)’un Etken Olduğu Hastane İnfeksiyonları ve AP-PCR ile Epidemiyolojik İncelemesi

  Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced English