Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çeviri Etkinliğinde Metin Okuma

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019

Diktatör'ün çevrilemezliği üzerine

Çekinceli Söylemler, İstanbul, Turkey, 29 - 30 December 2007

Sözde Çeviride Söylem ve Biçem

VI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 02 June 2006, vol.1, no.1, pp.494-501

Örnek Okur Olarak Çevirmen

Disiplinlerarası Ortam ve Yönetem Sorunları, İstanbul, Turkey, 02 December 2002