Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI - X (Menkul Kıymetler Borsası ve İslami Açıdan Değerlendirilmesi)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Sahn-ı Semândan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II

  Attendee

  İstanbul, Turkey