Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Borsadaki Açığa Satış İşlemlerinin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI - X (Menkul Kıymetler Borsası ve İslami Açıdan Değerlendirilmesi), İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.1, pp.11-40

Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin Fıkhî Analizi

İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2016, pp.10

Books & Book Chapters

Borsadaki Açığa Satış İşlemlerinin Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

in: Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı -X (Menkul Kıymetler Borsası ve İslamî Açıdan Değerlendirilmesi 14-15 Mart 2019-İSTANBUL), Dr. Mustafa Çakır,Dr. Fatih Mehmet Aydın, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.65-103, 2020

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.313-431, 2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.11-40, 2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.353-463, 2018