Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Square and the Tower: Networks and Power, from the Freemasons to Facebook

TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS-TUJISE, vol.7, no.1, pp.119-124, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

"OTTOMAN ENTREPRENEURIAL NETWORKS AND DOING JOINT BUSINESS IN THE BALKANS: MERCHANTS, COMMERCE AND BUSINESS NETWORKS IN THE 19TH CENTURY"

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.50, pp.6741-6750, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A history of ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century

The Journal of Humanity and Society - İnsan ve Toplum, vol.4, no.8, pp.246-251, 2014 (Other Refereed National Journals)

İstanbul’un Ansiklopedileri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no.16, pp.591-617, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Ottoman-English Merchant in Tanzimat Era: Henry James Hanson and His Position in Ottoman Commercial Life

Middle East Studies Association of North America (MESA) Annual Meeting - 2015, United States Of America, pp.1

"19. Yüzyıl Osmanlı Devleti - İngiltere Dış Ticaretinde Kaynak Aktarımına Parametrik Yaklaşım"

13th International Congress Of Ottoman Social And Economic History (Icoseh), 1-3 October, 2013, Alcala-Spain. (with Mehmet Çetin), Spain, pp.1

"Institutional-Legal Crisis and Commercial Transformation in the 18th Century: British Levant Company Merchants in the Balkans"

CRISIS AND ECONOMIC DEVELOPMENT OVER THE CENTURIES, Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Tarnovo”, September 19 – 20, 2019, Tırnovo, Bulgaria, 19 - 20 September 2019, pp.31-42

Serdaroglu, S. “Osmanli Ticari Sisteminde Istanbul Bedestenlerinin Yeri ve Onemi"

1. ULUSLARARASI OSMANLI İSTANBUL'U SEMPOZYUMU, 29 Mayis Universitesi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 29 May - 01 June 2013, pp.1

“Tanzimat Döneminde Galata Bankerlerinin Tüccar Kimliği ve Ticari Faaliyetleri”

Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları Sempozyumu - 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi - Istanbul., İstanbul, Turkey, 13 May 2013, pp.1

Books & Book Chapters

19. Yüzyıl İstanbul’unda Yeni İş Kolları, Finansal Piyasaların Gelişmesi, Yabancı Tüccarlar ve İstanbul’un Gelişimine Olan Katkıları

in: Şehir ve Ticaret, M. Ebru Erdönmez Dinçer, Editor, Esenler Belediyesi, Şehir Düşünme Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.212-240, 2021 Creative Commons License

Entelektüel Biyografi: Mensubiyetinin Peşinden Giden Bir Muhacir Âlim

in: İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları, Faruk Taşçı, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.1-35, 2020

“Osmanlı Malî Sisteminde Dönüşüm Çabaları:1908-1918 İttihat ve Terakki Dönemi Malî Politikaları”

in: Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.205-231, 2020

The Historical Perspectives on the Economics of International Trade and Institutions in the Mediterrenaen Trade in the 17th and 18th Centuries

in: Historical and Institutional Transformation of Colonial and Ottoman Mediterranean Trade, 16th – 19th Centuries, Prof. Dr. Ömer Karaoğlu, Editor, The University Of National And World Economy Press, Sofia, pp.42-75, 2020

Osmanlı Balkan Coğrafyasında Sosyal Hizmet Müessesesi Olarak Vakıflar: Sofya ve Silistre’de Bulunan Hayrat-Müberrat Vakıfların Yerel Sosyal Hizmet İşlevleri

in: Rumeli'de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar: Bulgaristan, Ahmet Kala - İsmail Güleç - Ömer Said Güler, Editor, Erkam Yayın San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul, pp.125-139, 2020

19. Yüzyıl İstanbul'unda Yeni İş Kolları: Tüccarlar ve Finansal Piyasaların Gelişimi

in: Şehir ve Ticaret, Ebru Erdönmez, Editor, Esenler Şehir Düşünce Yayınları, İstanbul, pp.67-88, 2019

İstanbul'un Bedestenleri

in: Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi (10 Cilt), Cilt 6, Coşkun Çakır - Ali Akyıldız, Editor, İbb Kültür A.Ş. & İsam, İstanbul, pp.161-176, 2015 Creative Commons License