Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2011 - 2014 Research Assistant

  Istanbul University, Vocational School of Justice, Justice Program

Courses

 • Postgraduate Medeni Usul Hukukunda Problemli Konular

 • Associate Degree Yargı Örgütü ve Tebligat

 • Undergraduate Medeni Usul Hukuku

 • Undergraduate Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

 • Postgraduate Yargıtay Kararları Uygulama ve Mukayeseli Hukuk Kapsamında İcra Hukuku

 • Undergraduate Avukatlık ve Noterlik Hukuku

 • Postgraduate Yargıtay Kararları Uygulama ve Mukayeseli Hukuk Kapsamında İflas Hukuku

 • Postgraduate Medeni Usul Hukukunda Güncel Gelişmeler

 • Undergraduate Enforcement and Bankruptcy Law

 • Associate Degree Yazılı Anlatım Türleri ve Adli Yazışma Sustainable Development

 • Associate Degree Yargı Örgütü ve Tebligat

 • Undergraduate İcra ve İflas Hukuku

 • Associate Degree İcra İflas Hukuku

 • Undergraduate Medeni Usul Hukuku

 • Associate Degree Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı

 • Undergraduate Enforcement and Bankruptcy Law

 • Associate Degree Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışma Sustainable Development

 • Associate Degree Tebligat Hukuku

 • Associate Degree Yargı Örgütü ve Tebligat

 • Associate Degree Medeni Usul Hukuku

 • Associate Degree Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı

 • Associate Degree İcra-İflas Hukuku

 • Associate Degree Kalem Mevzuatı

 • Undergraduate Avukatlık ve Noterlik Hukuku

 • Associate Degree Yargı Örgütü

 • Undergraduate İcra ve İflas Hukuku II (Yaz Okulu)

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate İcra ve İflas Hukuku II

 • Undergraduate İletişim Hukuku ve Fikri Haklar

 • Undergraduate Genel Haklar

 • Undergraduate Medeni Usul Hukuku

 • Postgraduate İcra Hukukunda Kanun Yolları

 • Doctorate Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları

 • Postgraduate Tebligat Hukukuna Hâkim Olan İlkeler

Advising Theses