Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Findings Regarding The Effect Of The Negative Clearance Case On The Bankruptcy Case

III.ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK KONGRESİ, Konya, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.533-536

İflas Yoluyla Takiplerde Gecikmiş İtiraza İlişkin Değerlendirmeler

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2022, pp.91

Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanının Değerlendirilmesi

Medeni Hukuk ve Yargılama Hukuku Yönüyle Tüketici Hukukunda Güncel Problemler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2021, pp.165-192

Adalet Meslek Yüksekokullarının Ders Müfredatına İlişkin Düşünceler

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 10 May 2013, pp.75-77

Books & Book Chapters

The Procedure For Sale Of Seızed Goods By Electronıc Auctıon In The Frame Of The Amendments In The Enforcement And Bankruptcy Code Wıth The Code No. 7343

in: Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Meseleleri Özel Hukuk, Prof. Dr. Nuran Koyuncu, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.35-60, 2022

Yargı Örgütü

Sümer Kitabevi, İstanbul, 2021

İcra ve İflas Dairelerinin Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması

in: Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık, Ayşegül Yaraman,Gülmelek Doğanay, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.282-297, 2021

Usulsüz Tebligat ve Tebligat Suçları

in: Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, Esra Yakut,Filiz Tepecik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.172-190, 2020

Tebligat Usulü

in: Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, Esra Yakut,Filiz Tepecik, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.148-171, 2020

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Temyiz Kanun Yolu

in: TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Seminerleri-2 HMK İstinaf, Türkiye Barolar Birliği, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.49-68, 2016

İstinaf Yoluna Başvuru Şartları ve İstinaf Dilekçesi

in: TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Seminerleri-2 HMK İstinaf, Türkiye Barolar Birliği, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.31-45, 2016

Kambiyo Senetlerine Müstenit Haciz Yoluyla Takip

in: İcra ve İflas Hukuku, Abdurrahim Karslı, Editor, Alternatif Yayıncılık, İstanbul, pp.367-388, 2014

İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

30

Project

1

Thesis Advisory

20
UN Sustainable Development Goals