Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  MTK ve HMK KAPSAMINDA HAKEM KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI

  Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

 • 2014 Postgraduate

  DAVADA İHBAR VE RÜCU DAVALARINA ETKİSİ

  Istanbul University, Özel Hukuk , Medeni Usul Ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Scopus A-Z Training Series

  Other , Elsevier Türkiye Online Portal on Friday 22 September 2023

 • 2022İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Enerji Verimliliği Hizmetlerinin Etkinliği ve Bilincini Artırmak Amacıyla Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

  Sustainable Energy Resources , T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • 2022Arabuluculuk Temel Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2021Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci

  Security , İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • 2021İnsan Hakları

  Human Rights , Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

 • 2021İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri

  Human Rights , Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliği

 • 2021İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği

  Human Rights , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı

 • 2021İnsan Hakları Çerçevesinde Etik

  Human Rights , Kamu Görevlileri Etik Kurulu

 • 2019İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2019Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sertifika Programı, Mart

 • 2018Almanca Kursu

  Foreign Language , Active Lernen Institut für Sprachen und Nachhilfe, Köln

 • 2014Yabancı Dil, Almanca

  Foreign Language , Goethe Instıtut

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 • 2013Yabancı Dil, Almanca Kursu

  Foreign Language , Goethe Institut

 • 2012Yabancı Dil, Almanca Kursu

  Foreign Language , Goethe Institut