Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Implant-Supported Oral Rehabilitation of a Patient with Pemphigus Vulgaris: A Clinical Report

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, no.7, pp.581-586, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Intraoseous Lipoma of the Mandible: A case report and Review of the Literature

International Journal of Oral amd Maxillofacial Pathology, vol.3, no.3, pp.26-30, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

Evaluation of oxidative stress and antioxidant profile in patients with oral lichen planus.

Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, vol.40, no.4, pp.286-93, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Oral postinflammatory pigmentation: An analysis of 7 cases

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.16, no.1, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Oral status and Candida colonization in patients with Sjogren's Syndrome

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.15, no.2, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Solitary angiokeratoma of the tongue treated with diode laser

LASERS IN MEDICAL SCIENCE, vol.24, no.1, pp.123-125, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

surgical management of overfilling of a root canal filling material a case report

acta stomatol croat, vol.42, pp.72-78, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

''Dental Materyallere Bağlı Gelişen Oral Likenoid Kontakt Reaksiyonlara Sahip Hastaların Allerji Profillerinin İncelenmesi''

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.22, no.2, pp.85-91, 2016 (Other Refereed National Journals)

Focal Cemento-Osseus Dysplasia Due to Probably Orthodontic Forces: Case Report

Tu¨rkiye Klinikleri Dis¸ Hekimligˆi Bilimleri, vol.2, no.1, pp.27-30, 2016 (National Refreed University Journal)

Sistemik Skleroz Olgusunda İmplant Destekli Protetik Tedavi Uygulaması

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, vol.1, no.3, pp.183-188, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sistemik Sklerozis Hastasında İmplant Destekli Protetik Tedavi Uygulaması''

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, vol.1, no.3, pp.183-188, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osteoporoz hastalarında oral cerrahi uygulamalar''

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.12, pp.140-148, 2015 (National Refreed University Journal)

''Muhtemel Ortodontik Kuvvetler Nedeniyle Meydana Gelmiş Fokal Semento Osseoz Displazi''

Turkiye Klinikleri, vol.2, no.1, pp.27-30, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dental Implant Therapy in Patients Affected by Oral Mucosal Diseases

International Journal of Oral and Dental Health, vol.3, pp.1-2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

'' Behçet Hastalığı''

Türk Dişhekimliği Dergisi,, vol.21, pp.4-8, 2013 (Other Refereed National Journals)

''Oral Lökoplakinin Malign Transformasyonu: Olgu Sunumu''

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.50-56, 2013 (National Refreed University Journal)

Comparison of two different labial salivary gland biopsy incision techniques: A randomized clinical trial

Med Oral Patol Oral Cir Bucal., vol.18, pp.851-855, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parotis bezinde lokalize tükürük bezi taşının intraoral yaklaşımla çıkarılması.

Ankara Üniv.Diş Hek. Fak, vol.41, no.7, pp.22-24, 2012 (National Refreed University Journal)

''Parotis bezinde lokalize tükürük bezi taşının intra-oral yaklaşımla çıkarılması''

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.6, pp.21-23, 2012 (National Refreed University Journal)

Oral Liken Planus ve Oral Liken Stomatitis Lezyonlarının Velscope® ile Değerlendirilerek Karşılaştırılması’’

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.78, no.4, pp.70-75, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dental implantlar ile rehabilite edilmiş hastaların memnuniyet derecelerinin değerlendirilmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.181-186, 2009 (National Refreed University Journal)

Investigation of Genomic Instability in Patients with Sjögren’s Syndrome by Using Sister Chromatid Exchange Analysis

ACTA STOMATOLOGICA CROATICA, vol.42, no.4, pp.318-325, 2008 (International Refereed University Journal)

İmplant aplications in long term antihypertensive users who also have Sjögren's Syndrome

oral implantoloji dergisi, vol.9, no.2, pp.8-14, 2008 (National Refreed University Journal)

. Semento-ossifying Fibroma: Vaka Raporu

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.79-82, 2008 (Other Refereed National Journals)

urgical Management of Overfilling of a Root Canal Filling Material: a Case Report

ACTA STOMATOLOGICA CROATICA, vol.42, no.1, pp.72-78, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eritema Multiforme – Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.15, no.3, pp.148-151, 2008 (Other Refereed National Journals)

Malignite Kazanan Verrüköz Papillom’’

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 21(3):113-6, (2007), vol.21, no.3, pp.113-116, 2007 (Other Refereed National Journals)

Oral Skuamöz Hücreli Karsinoma Gelişiminde Protez Kenarı Vuruğunun Rolü: 2 Olgu Nedeniyle

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.21, no.2, pp.61-65, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Primary Tuberculosis of the Gingiva: A Case Report

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, vol.11, pp.138-140, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Acinic Cell Carcinoma of the Lower Lip: a Case Report

ACTA STOMATOLOGICA CROATICA, vol.41, no.2, pp.159-165, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Malignite Kazanan Verrüköz Papillom

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.21, no.3, pp.113-116, 2007 (National Non-Refereed Journal)

MUKOSELLER VE TEDAVİLERİ: OLGU SUNUMLARI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, 2007 (National Refreed University Journal)

Mukosel – Klinik Deneyim

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2007 (National Refreed University Journal)

Topikal Antibiyotiklerin Oral Cerrahideki Kullanımı

Dişhekimliği dergisi, vol.42, no.73, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Dişhekimliğinde Fokal İnfeksiyon Ve Antibiyotik Profilaksisi

Türk Dişhekimliği dergisi, vol.14, no.4, pp.246-249, 2007 (Other Refereed National Journals)

Acinic Cell Carsinoma of the Lower Lip: A Case Report

ACTA STOMATOLOGICA CROATICA, no.41, pp.159-165, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oral Kavitenin Nadir Görülen Pigmentasyonları

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.41, pp.46-48, 2007 (National Refreed University Journal)

Damakta Dev Pleomorfik Adenom: Olgu Bildirisi.

dişhekimliğinde klinik dergisi, vol.20, pp.12-13, 2006 (National Refreed University Journal)

Çocuklarda üst çenede meydana gelen dentoalveolar yaralanmaların değerlendirilmesi.

türk dişhekimliği Turk Dergisi, vol.3, pp.187-190, 2006 (National Refreed University Journal)

‘Burun – Paranazal Sinüs Tümörlerine Genel Yaklaşım’’

Akademik Dental,, vol.8, no.1, pp.39-45, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sjögren Sendromu’‘nda Oral Komplikasyonlar ve Tedavi Alternatifleri’’

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.65, no.13, pp.157-160, 2006 (Other Refereed National Journals)

‘‘Damakda Dev Pleomorfik Adenom – Olgu Sunumu’’

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.20, no.4, pp.126-129, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda üst çenede meydana gelen dentoalveolar yaralanmaların değerlendirilmesi’’

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.65, no.13, pp.187-190, 2006 (Other Refereed National Journals)

sjögren sendromlu olgularda oral komplikasyonlar ve tedavileri

türk dişhekimliği dergisi, vol.65, pp.157-160, 2006 (Other Refereed National Journals)

burun-paranazal sinüs tümörlerine genel yaklaşım

akademik dental diş hekimliği dergisi, vol.8, no.1, 2006 (Other Refereed National Journals)

‘‘Kronik Lenfositik Lösemili Bir Hastada Periapikal Rarefaksiyon Odakları – Olgu Sunumu’’

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.7-11, 2004 (National Refreed University Journal)

kronik lenfositik lösemili bir hastada periapikal alanda görülen rarefaksiyon odakları:vaka raporu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.38, no.3, pp.7-11, 2004 (National Refreed University Journal)

Kronik lenfositik lösemili bir hastada periapikal rarefraksiyon odakları: olgu sunumu

İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.8-11, 2004 (National Refreed University Journal)

fokal dermal hipoplazi (goltz sendromu):olgu sunumu

türk oral maksillo-fasiyal cerrahi dergisi, vol.7, pp.69-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

‘‘Fokal Dermal Hipoplazi (Goltz Sendromu) - Olgu sunumu’’

Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Dergisi, vol.7, no.2, pp.69-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

.Fokal Dermal Hipoplazi (Goltz Sendromu) olgu sunumu.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği Dergisi, vol.7, pp.69-74, 2003 (National Refreed University Journal)

Ağız içindeki selim yumuşak doku büyümelerinde ve lökoplazide diyot lazer kullanımı

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, vol.4, no.3, pp.19-23, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral Melanoacanthoma of Palate: A Case Report

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.51

Evaluation of Dental Implants Survival Rate: A Retrospective Study

International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.92

Alveolar Zygomatic Butress As A Donor Site for Localised Ridge Augmentation

10th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.165

Recurrence of a Keratocystic Odontogenic Tumour in the Second Year Follow-up.

ACBID 10th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society. , Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, no.114, pp.201-2017

Recurrence of A Keratocystic Odontogenic Tumour in The Second Year Follow-up

10th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.217

''Sistemik Hastalıkların gölgesinde Dental İmplantoloji'

İzmir Diş Hekimleri Odası, İzmir, Turkey, 27 - 29 October 2015

Evaluation of Prolidase Activity and Advanced Oxidation Protein Products in Patients with Oral Lichen Planus and Oral Lichenoid Contact Reactions

The 42 nd Congress of the International Society of Oncology and Biomarkers, Zakopane, Poland, 3 - 07 October 2015, vol.36, no.1, pp.54-55

Oral Rehabilitation of a Patient with Systemic Sclerosis'

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2015, pp.71

Focal Cemento-Ossous Dysplasia Due To Excessive Orthodontic Forces

9th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2015, pp.90

'Contact allergy profile of dental material-associated oral lichenoid stomatitis patients'

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.21

'TGO topical gel in the treatment of RAS'

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.21

TGO topical gel in the treatment of RAS

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.21

'Mandibular osteomyelitis following explantation of a peri-implanter infected blade implant'

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.33

Contact allergy profile of dental material-associated oral lichenoid stomatitis patients

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.21

'6 years follow-up of a surgery resistant oral leukoplakia'

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine 11–14 September 2014, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.34

Mandibular osteomyelitis following explantation of a peri-implanter infected blade implant

12th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.33

Eruption cyst ın Children: Two cases

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.118

Keratokistik Odontojenik Tümör - 3 Vaka Sunumu.

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 6th Uluslararası Bilimsel Kongresi, Poster Bildirileri, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, no.86

'Implant therapy in a patient with oral lichenoid stomatitis'

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.119

'Keratocycstic Odontogenic Tumour - 3 case report'

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.117

Local hemostatic agent use after surgical excision of PCGD caused by decidous tooth extraction

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry 21-23 November, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.115

'Atypical facial pain related to amalgam tattoo

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.117

Local hemostatic agent use after surgical excision of PCGD caused by decidous tooth extraction: case report'

6th International Scientific Congress of Istanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.115

''Oral Pigmentasyonlar'

İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, Turkey, 30 October 2013

''İmplantolojide Ogmentasyon Teknikleri''

İmplant İstanbul Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2013

'Periimplantitis treatment via shell technique using resorbable barrier system'

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.91

'An evaluation of patients knowledge about possible risks and complications for impacted lower third molar surgery'

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.90

. 'İmplant surgery related neuropathic orofacial pain due to anatomical variation

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.99

'An alternative total excision biopsy method for oral pre- and malignant lesions to assess the clear margin orientation

7th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.91

Sodium hypochlorite accident caused necrosis of the tongue:

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Atina, Greece, 13 - 15 September 2012, pp.38

'Compound nevus in a child: a case report.'

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Atina, Greece, 13 - 15 September 2012, pp.39

‘‘Ulcerated oral mucosa pigmented lesions ''.

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Atina, Greece, 13 - 15 September 2012, pp.25

'A rare case of tongue lesions associated with chronic graft-versus-host disease.

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.1

'Sodium hypochlorite accident caused necrosis of the tongue: A case report

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.1

Malondialdehyde and sialic acid levels in OLP and OLCR Patients

11th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Greece, 1 - 04 September 2012, pp.25

'Sodium hypochlorite accident caused necrosis of the tongue: A case report.

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine, Greece, 1 - 04 September 2012, pp.38

Malondialdehyde ans sialic acid levels in OLP and OLCR Patients

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.44

'Compound nevus in a child: a case report

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.39

Cavernous lymphangioma of the tongue: A case report.

16th Congress on Oral Pathology and Medicine and 20th Brazilian Congress of Oral Medicine and Pathology, Sao Pedro, Brazil, 30 July - 03 August 2012, vol.114, no.4, pp.114

Eosinophilic ulcer of the tongue.

AÇBİD 2012, 6th International Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.1

Osteoma of the maxillary sinus: a case report

AÇBİD 2012, 6th International Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.1

‘Osteoma of the Maxillary Sinus:

6th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 30 May - 03 June 2012, pp.107

Clinical evaluation of 22 children with mesiodens.

AÇBİD 2012, 6th International Congress, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.3

‘Xerostomia in Cancer: The Relation to Oral Candidiasis and Dental Disease & Therapeutic Protocols’

2nd Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, İstanbul, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.68 Sustainable Development

‘Surgical Treatment of Sialolithiasis of the Parotid Gland via Intraoral Approach’

2nd Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS), Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011, pp.151

Implant-Supported Oral Rehabilitation Of A Patient With Pemphigus Vulgaris,

European Association of Osseointegration,, Greece, 1 - 04 October 2011, pp.1

‘‘New Perspectives in Oral Lichenoid Disease’

37th Congress of Association for Dental Education in Europe (ADEE), Antalya, Turkey, 6 - 07 September 2011, pp.44

Malign Transformation of oral leukoplakia.

5th ACBID International congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.1

2Multiple Myeloma with primary manifestation in mandible: a case report’

5th ACBID International congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.1

‘‘A Large Sialolith Related Obstruction Of The Submandibular Ductus’’

1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.1

‘‘Recurrence of Incompletely Excised Infiltrative Basal cell carcinoma of the Lip in the Oral Cavity - Possible Clinicopathologic Diagnostic Challenge’

, 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgeons (HITAOMS),, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.1

Ortopantomograph and cone beam computed tomography in bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws.

The 1st Scientific congress of Hellenic,Iisraeli, and Turkish associations, of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th scientific congress of Turkish associations of oral and maxillofacial surgeons (TAOMS),, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.1

‘A Giant Oral Irritation Fibroma Treated with 810 nm Diode Laser’

4st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010, pp.136

‘‘Adenomatoid odontogenic tumor of the mandible: report of a case’’

4st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010, pp.141

‘‘A large dentigerous cyst of ramus mandibula: a case report’

4st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010, pp.86

‘Unsatisfactory treatment of a case with Laugier-Hunziker Syndrome with Er:YAG laser’’

4st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010, pp.136

‘Extramedullary plasmacytoma: a case report’’,

4st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2010, pp.135

‘Implant supported oral rehabilitation of a patient with systemic lupus erythematosus’’

19th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Şangay, China, 23 - 27 May 2009, pp.552

The use of bone scraper at different oral surgical procedures ’

14th Congress of the Balkan Stomatological Society)(BaSS),, Bulgaria, 1 - 04 May 2009, pp.1

Implant supported oral rehabilitation of a patient with systemic lupus erythematosus,

19th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, China, 1 - 04 May 2009, pp.1

‘‘Patients’‘ satisfaction following implant therapy - A 6-year retrospective cohort study’’

3rd International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.1

Determination of genomic instability of patients with oral lichen planus’’

9th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM),, Salzburg, Austria, 18 - 20 September 2008, pp.35

‘Postinflammatory Pigmentation in a Patient with Oral Lichen Planus’’

9th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM),, Salzburg, Austria, 18 - 20 September 2008, pp.17

‘‘Pigmented Lesions of the Oral Mucosa’’

9th Biennal Congress of European Association of Oral Medicine (EAOM), Salzburg, Austria, 18 - 20 September 2008, pp.17

‘‘Evaluation of periodontal status and serum&salivary antioxidant profile of patients with oral lichen planus’’

9th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM),, Salzburg, Austria, 18 - 20 September 2008, pp.29

‘‘Cemento-Ossifiying Fibroma of the mandible : A case report’

2nd International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society,, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2008, pp.77

‘‘Gingival Involvement of Oral Lichen Planus in a Study of 40 Patients’

11th Biennial Congress Berne,, Bern, Switzerland, 13 - 15 September 2007, pp.77

‘‘Oral Self-Care Attitudes and Behaviour among Dental Students in Istanbul’’

14th International Dental Congress of Turkish Dental Association (TDA), İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2007, pp.186-187

‘‘Ligneous Periodontitis with Conjunctival Involvement: A Case Report’’

1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2007, pp.42

‘‘Mucoceles – Clinical Experience’’, 1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society

1st International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2007, pp.39

‘‘Treatment Of Dentigerous Cysts With Marsupialisation: Case Series’

12th Congress of the Balkan Stomatological Society)(BaSS), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2007, pp.234

‘‘Heterotopic Ossification In The Maxillary Sinus’’

12th Congress of the Balkan Stomatological Society)(BaSS), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2007, pp.156-157

‘Solitary Angiokeratoma of the Tongue: a case report’

12th Congress of the Bass, Romania, 1 - 04 April 2007, pp.1

Treatment of Dentigerous Cysts with Marsupialisation:

12th Congress of the Bass, Romania, 1 - 04 April 2007, pp.1

‘Investigation of genomic instability of patients with Sjögren’s syndrome by using sister chromatide Exchange analysis’

analysis’ Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Croatia, 1 - 04 September 2006, pp.1

‘Investigation of Genomic Instability of Patients with Sjögren’s Syndrome by Using Sister Chromatide Exchange Analysis’

8th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM, Zagreb, Croatia, 31 August - 02 September 2006, pp.24

‘‘Bilateral central giant cell granuloma of the mandible: a case report’’,

8th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM),, Zagreb, Croatia, 31 August - 02 September 2006, pp.10

‘‘Acinic Cell Carcinoma Of The Lower Lip: Two Case Report’’

1st International Congress of Oral Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.101

Acinic Cell Carcinoma of the Oral Cavity: Reports of Two Cases

1st International Congress of Oral Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005

Pleomorphic Adenoma with an Unusual size - Report of Two Cases

1st International Congress of Oral Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005

Dentists Practising in Istanbul and Their Knowledge and Opinions About Oral Mucosal Lesions

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM), Germany, pp.51-52

Fokal Dermal Hipoplazi (Goltz Sendromu)-Vaka Raporu / Focal Dermal Hypoplasia (Goltz Syndrome) - A Case Report

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

Periapical Rarefaction Focuses In A Patient With chronic Lymphocytic Leukemia : A Case Report

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

Gingival Hyperplasia Induced By Irbesertan, An Angiotensin Receptor, And Atenolol, A Cardioselective Beta Blocker: A Case Report

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

‘‘Focal Dermal Dysplasia (Goltz Syndrome)’’, 11th International Congress of Turk Oral and Maxilofacial Surgeons

, 11th International Congress of Turk Oral and Maxilofacial Surgeons, İstanbul, Turkey, 4 - 08 June 2003, pp.55

PRIMARY TUBERCULOSIS OF THE GINGIVA-A CASE REPORT

EAOM 6.BİENNİAL CONGRESS, Lisbon, Portugal, 3 - 05 October 2002 Sustainable Development

Hereditary motor sensory neuropathy (HMSN) report of two cases’’

6th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Lizbon, Portugal, 3 - 05 October 2002, pp.155

Excision of Various Intraoral Benign Soft-tissue Tumors with Diode Laser’’

,9th International Dental Congres of Turkish Dental Association (TDA),, İzmir, Turkey, 18 - 22 June 2002, pp.177

Books & Book Chapters

Oral Aspects of Sjogren’s Syndrome

in: Insights and Perspectives in Rheumatology, Andrew Harrsion, Editor, Intech, Rijeka, pp.149-170, 2012