Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vadeli İşlem Borsalarında Uygulanan Riskten Korunma Amaçlı Sözleşmelerin Fıkhî Açıdan Tahlili

Din İşleri Yüksek Kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-X, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019

Faizsiz Bankacılıkta Kâr-Zarar Dağıtımı Uygulamasının Fıkhî Tahlili

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-VII, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.100-0 Sustainable Development

“Çağdaş İslamî Finansal Ürünlere Ahlakî Açidan Bakiş, (Murabaha, Teverruk Ve Sukuk Örneği Özelinde)”, tebliğler metni (Basım aşamasında)

IV. Ahlâk Şûrası: Ziraat Katılım İşbirliğiyle, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocanın Aziz Hatırasına), Hatay, Turkey, 15 - 17 September 2017, pp.150-0

Sukuk Uygulamaları ve Fıkhi Tahlili

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi, Günümüzdeki Meseleler, Konya, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.831-848

Adetli Kadının Namaz Kılması, Oruç Tutması, Tavaf Etmesi ve Mescide Girmesi

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2012, vol.2, pp.70-75

Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi (Murabaha, Teverruk ve Ges Örneği), , Org. By Durham University & IGIAD, 13-14 Nisan 2012, İstanbul.

Uluslararası İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Sempozyumu, İdealler ve Gerçekler, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.10-13

“Kredi Piyasalarındaki Bazı Uygulamaların Fıkhi Durumuna İlişkin Değerlendirmeler”

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-III, Afyon, Turkey, 10 December - 12 January 2010, pp.41-73

“Süleymaniye Medreselerinde Fıkıh Eğitimi”

2010 Avrupa Kültür Başkentine Doğru Ulusal Süleymaniye Sempozyumu, Eminönü Belediyesi ve Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV), İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2010, pp.358-373

“Asya ve Afrika Kültürünün Dünyaya Bir Armağanı: Faizsiz Bankacılık”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Eylül 2007 Ankara, 38. ICANAS

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh (38. ICANAS), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.17-29

“Faiz Meselesine Farklı Bir Yaklaşım ve Günümüzde Karşılaştığımız Bazı Problemler”

VII. İlahiyat Fakülteleri Fıkıhçılar Koordinasyon Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 June 0013, pp.237-259

Books & Book Chapters

Introduction to Interest and Debt

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-10, 2020

Faiz Meselesine Giriş

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-10, 2020

“Dual Banking Systems’ Dynamics and a Brief Development History of Islamic Finance in Select Emerging Islamic Economies”, (Birlikte: Halil Şimşek-Murat Ustaoğlu)

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Grovth (ed. Murat Ustaoğlu-Ahmet İncekara),, İncekara A,- Ustaoğlu M., Editor, Palgrave-Mcmillan, Cham, pp.9-27, 2017

Dual Banking Systems’ Dynamics and a Brief Development History of Islamic Finance in Select Emerging Islamic Economies

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth Empirical Evidence from Emerging Economies, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.9-26, 2017 Sustainable Development

İslami Finans-2

Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015

“Fiqh Education at Ottoman Madrasahs: A Case Study of Süleymaniye Madrasahs”, p.154-185

in: Ottoman Connections to the Malay World, Islam, Law, and Society,, Kayadibi, Saim , Editor, The Other Press,, Kuala Lumpur,, pp.154-185, 2011

"??????? ? ??????? ????????? ? ??????” (İslâm, Sermaye Ve Ekonomik Problemler),

in: Felsefe Ve Dünyanın Derki :????????? ? ????????????, (Rusça'ya Tercüme: Prof. Dr. Rasim Osman), Bakü 2005, S. 242- 259. (Isbn 5-86774-213-5)., Rasim Osmanzade, Editor, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Yayınları,, Baku, pp.242-259, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications