Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS AND SYSTEMS, vol.34, no.3, pp.282-303, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

“The Reciprocity Principle in Islamic Law and Its Application as a Risk Management Tool in Finance”

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.293-306, 2013 (Other Refereed National Journals)

Şâfiî Fukahasının Bey’l-i‘ne Hakkındaki Yaklaşımı ve Bunun Günümüz İslami Finans Piyasalarına Yansıması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.119-140, 2013 (National Refreed University Journal)

“Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ve Fıkıhtaki Yeri”,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.0-273, 2007 (National Refreed University Journal)

"Fukahanın İstitâat Kavramına Yaklaşımının Vekâletle Haccın Hükmüne Etkisi"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.65-88, 2006 (National Refreed University Journal)

"Din ve Ülke Farklılığının Faizin Hükmüne Etkisi",

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.207-235, 2006 (National Refreed University Journal)

Finansal Türev Varlıklar ve Bu Varlıklar Üzerine Yapılan Sözleşmelerin Fıkhî Tahlili

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.40-55, 2005 (National Refreed University Journal)

"Çağdaş Murâbahaya Etkisi Bakımından Fıkıhta Va‘din Bağlayıcılığı Meselesi"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.107-120, 2005 (National Refreed University Journal)

"Banka Mevduat Hesaplarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"

Marife Dergisi,, pp.7-20, 2005 (Other Refereed National Journals)

"Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.175-190, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vadeli İşlem Borsalarında Uygulanan Riskten Korunma Amaçlı Sözleşmelerin Fıkhî Açıdan Tahlili

Din İşleri Yüksek Kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-X, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2019

Faizsiz Bankacılıkta Kâr-Zarar Dağıtımı Uygulamasının Fıkhî Tahlili

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-VII, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.100-0 Sustainable Development

“Çağdaş İslamî Finansal Ürünlere Ahlakî Açidan Bakiş, (Murabaha, Teverruk Ve Sukuk Örneği Özelinde)”, tebliğler metni (Basım aşamasında)

IV. Ahlâk Şûrası: Ziraat Katılım İşbirliğiyle, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hocanın Aziz Hatırasına), Hatay, Turkey, 15 - 17 September 2017, pp.150-0

Sukuk Uygulamaları ve Fıkhi Tahlili

II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi, Günümüzdeki Meseleler, Konya, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.831-848

Adetli Kadının Namaz Kılması, Oruç Tutması, Tavaf Etmesi ve Mescide Girmesi

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2012, vol.2, pp.70-75

Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi (Murabaha, Teverruk ve Ges Örneği), , Org. By Durham University & IGIAD, 13-14 Nisan 2012, İstanbul.

Uluslararası İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Sempozyumu, İdealler ve Gerçekler, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2012, pp.10-13

“Kredi Piyasalarındaki Bazı Uygulamaların Fıkhi Durumuna İlişkin Değerlendirmeler”

Din İşleri Yüksek kurulu Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-III, Afyon, Turkey, 10 December - 12 January 2010, pp.41-73

“Süleymaniye Medreselerinde Fıkıh Eğitimi”

2010 Avrupa Kültür Başkentine Doğru Ulusal Süleymaniye Sempozyumu, Eminönü Belediyesi ve Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV), İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2010, pp.358-373

“Asya ve Afrika Kültürünün Dünyaya Bir Armağanı: Faizsiz Bankacılık”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Eylül 2007 Ankara, 38. ICANAS

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Yurtta Sulh, Cihanda Sulh (38. ICANAS), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.17-29

“Faiz Meselesine Farklı Bir Yaklaşım ve Günümüzde Karşılaştığımız Bazı Problemler”

VII. İlahiyat Fakülteleri Fıkıhçılar Koordinasyon Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 June 0013, pp.237-259

Books & Book Chapters

Introduction to Interest and Debt

in: A History of Interest and Debt Ancient Civilizations, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.1-10, 2020

Faiz Meselesine Giriş

in: Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-10, 2020

“Dual Banking Systems’ Dynamics and a Brief Development History of Islamic Finance in Select Emerging Islamic Economies”, (Birlikte: Halil Şimşek-Murat Ustaoğlu)

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Grovth (ed. Murat Ustaoğlu-Ahmet İncekara),, İncekara A,- Ustaoğlu M., Editor, Palgrave-Mcmillan, Cham, pp.9-27, 2017

Dual Banking Systems’ Dynamics and a Brief Development History of Islamic Finance in Select Emerging Islamic Economies

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth Empirical Evidence from Emerging Economies, Murat Ustaoğlu,Ahmet İncekara, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.9-26, 2017 Sustainable Development

İslami Finans-2

Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015

“Fiqh Education at Ottoman Madrasahs: A Case Study of Süleymaniye Madrasahs”, p.154-185

in: Ottoman Connections to the Malay World, Islam, Law, and Society,, Kayadibi, Saim , Editor, The Other Press,, Kuala Lumpur,, pp.154-185, 2011

"??????? ? ??????? ????????? ? ??????” (İslâm, Sermaye Ve Ekonomik Problemler),

in: Felsefe Ve Dünyanın Derki :????????? ? ????????????, (Rusça'ya Tercüme: Prof. Dr. Rasim Osman), Bakü 2005, S. 242- 259. (Isbn 5-86774-213-5)., Rasim Osmanzade, Editor, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Yayınları,, Baku, pp.242-259, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications