Education Information

Education Information

 • 2013 - 2013 Post Doctorate of Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Tıp Fakültesi, İş Ve Meslek Hastalıkları, Turkey

 • 2007 - 2009 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı, Turkey

 • 1988 - 1994 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Samsun Çıraklık Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Çırakların Sosyodemografik ve Çalışma Yaşamı Özellikleriyle, Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Solunum Korumada Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı Kursu,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği

 • 2020Meslek Hastalıklarında Hasta Değerlendirmesi ve Bildiriminde Güncel Durum,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği

 • 2020Endüstriyel Toksikoloji ve Laboratuvar,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği ,

 • 2020LMM (Leit Merkmal Methode) Üretim Ergonomisi Risk Analizi Eğitimi,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği,

 • 2020Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneğİ

 • 2020Solunum Fonksiyon Testleri,

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği

 • 2020İşitme Kayıplarına Odyolojik Yaklaşım

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği

 • 2020İşyerinde Periyodik Muayenelerde Kimyasal Toksisitesi Değerlendirme

  Occupational Health and Safety , Endüstriyel Toksikoloji Derneği

 • 2016Eğiticilerin Eğitimi Bilgisayar Tabanlı Ölçme Değerlendirme Eğitimi

  Education Management and Planning , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2015Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2015İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2013Soru Hazırlama Eğitimi

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2011İşyeri Hekimliği Belgesi

  Health&Medicine , çalışma Bakanlığı

 • 2010İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  Health&Medicine , çalışma Bakanlığı

 • 2010Akılcı İlaç Kullanımı ve OSCE Hazırlama Eğitimi

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2005İleri Epidemiyolojik Analizler Kursu

  Health&Medicine , Tıp Fakültesi

 • 2005Investigator Training Program Workshop

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2004V. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2004I. Sanitasyon-Hijyen Eğitim Programı

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2003II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2002Eğitim Becerileri Kursu

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2002Diabet ve Obesite Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 2001Biyoistatistik ve İstatistik Paket Program Kullanımı

  Health&Medicine , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • 1998Klinik Eğitim Becerileri Kursu

  Health&Medicine , Tıp Fakültesi

 • 1996Kuduz Aşısı Uygulama Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 1995Bronşiyal Astma Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı