Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

 • 2014 - 2019 Professor

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı

 • 2008 - 2014 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı

 • 2002 - 2008 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Halk Sağlığı

Managerial Experience

 • 2020 - 2021 ETİK KURUL ÜYESİ

 • 2018 - 2019 Research Institute Director

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Omü İş Sağlığı Ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2015 - 2019 Ethics Committee Member

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Non Academic Experience

 • 2020 - Continues ETİK KURUL ÜYELİĞİ

  Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği

 • 2002 - Continues Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Courses

 • Doctorate ERGEN VE GENÇ SAĞLIĞI

 • Doctorate DEMOGRAFİ

 • Expertise In Medicine iş ve meslek hastalıkları Sustainable Development

 • Expertise In Medicine ÇOCUK SAĞLIĞI

 • Doctorate KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ

 • Undergraduate GIDA GÜVENLİĞİ VE TOPLUM BESLENMESİ Sustainable Development

 • Undergraduate NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TOPLUM SAĞLIĞI BOYUTU

 • Undergraduate MEASURES OF HEALTH

 • Undergraduate Kadına yönelik şiddet olgu yönetimi

 • Undergraduate İş Sağlığı Uygulamaları ve sağlık gözetimi

 • Expertise In Medicine KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ

 • Undergraduate Obesite Kontrolü

 • Undergraduate DEĞİŞEN YAŞAM BİÇİMLERİ VE SAĞLIĞA ETKİSİ

 • Undergraduate Güvenli annelik

 • Undergraduate NÖROLOJİK HASTALIKLARDA KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMLARI

 • Undergraduate Bulaşıcı hastalıkları kontrol programı geliştirmek ve Bildirimini yapmak

 • Undergraduate Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

 • Expertise In Medicine İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI YANDAL SEMİNER PROGRAMI

 • Undergraduate Bilimsel araştırma Değerlendirme

 • Postgraduate İş ve Meslek Hastalıkları

 • Expertise In Medicine EĞİTİM BECERİLERİ

 • Postgraduate Okul ve Genç Sağlığı

 • Undergraduate İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

 • Expertise In Medicine TOPLUM BESLENMESİ

 • Postgraduate Çevresel Risklerin Değerlendirilmesi ve Kontrolü

Advising Theses