Achievements & Reputation

Publication

293

Citation (WoS)

976

Citation (Scopus)

1042

H-Index (WoS)

14

H-Index (Scopus)

17

Congress and Symposium Activities

 • 23 September 2022 - 25 September 2022 11.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

  Panelists

  Ankara, Turkey

 • 14 September 2022 - 17 September 2022 17th WAA

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 14 September 2022 - 18 September 2022 1. Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 09 September 2022 - 11 September 2022 VIII.ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2022 - 02 July 2022 8.Karadeniz Hematoloji Kongresi

  Invited Speaker

  Samsun, Turkey

 • 28 May 2022 - 28 May 2022 İstanbul Miyelom Grubu Toplantıları

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 27 May 2022 - 28 May 2022 6.Hematolojik İmmunoloji Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 25 May 2022 - 25 May 2022 Miyelofibrozis’te Prognostik Değerlendirme ,Risk Skorlama ve Tedavi Yönetimi

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 19 May 2022 - 21 May 2022 7. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 18 May 2022 - 18 May 2022 İstanbul lenfoma grubu toplantısı

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 13 May 2022 - 15 May 2022 10. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 07 May 2022 - 07 May 2022 9th Eurasian Hematology-Oncology Summit

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 14 April 2022 - 17 April 2022 8.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 11 March 2022 - 11 March 2022 ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLER KONGRESİ

  Moderator

  İstanbul, Turkey

Invited Talks

 • July 2022 MULTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE OLGULAR EŞLİĞİNDE POMALİDOMİD

  Seminar

  DEVA, Turkey

 • July 2022 ETKİNLİKTE YENİ BİR BOYUT; YENİ TANI MULTİPL MİYELOMDA DARZALEX

  Conference

  8.Karadeniz Hematoloji Kongresi, Turkey

 • June 2022 RELAPS REFRAKTER MULTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER PANELİ

  Seminar

  AMGEN, Turkey

 • June 2022 HEMATOLOJİ GÖZÜYLE IFI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

  Seminar

  PFIZER, Turkey

 • June 2022 Fakülteye Elveda… HEKİMLİĞE MERHABA

  Seminar

  İstanbul Üniversitesi, Turkey

 • June 2022 V'nin Gücü ile hematolojide venclyxto'nun yeri; V2nin gücü ile yeni bir umut: Yeni Tanı Almış Yoğun kemoterapiye uygun olmayan AML Hastaları için venclyxto

  Seminar

  ABBVIE, Turkey

 • June 2022 SUR İÇİ TOPLANTILARI; ERKEN BASAMAKTA DARZALEX TEDAVİSİ

  Seminar

  JANNSEN, Turkey

 • June 2022 MULTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE IMID'LERLE TEDAVİYE GENEL BAKIŞ

  Seminar

  BMS, Turkey

 • June 2022 MDS'DE ŞELASYON TEDAVİSİ VE IFI PROFİLAKSİSİ

  Seminar

  ABDİ İBRAHİM FUARTE, Turkey

 • May 2022 İSTANBUL HEMATOLOJİ BULUŞMALARI DARZALEX

  Seminar

  JANNSEN, Turkey

 • March 2021 Vaka ortada kalmasın

  Conference

  İç Hastalaıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Turkey

 • March 2021 Management of Lenalidomide exposed Relapsed/ Refractory Multiple Myeloma

  Seminar

  ICMEA Oncology Tutorial, Turkey

 • March 2021 Güncel Durumda İki Lenfoproliferatif Hastalik ve Takeda

  Seminar

  Takeda, Turkey

 • March 2021 Real World Experiences in Relapse refractory multiple myeloma setting

  Conference

  Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği, Turkey

 • March 2021 Bağışıklık yetersizliği kimde hangi bulgularla; hematolojinin yeri

  Conference

  İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Turkey

 • March 2021 Pansitopeniye yaklaşım

  Seminar

  BilimLive, Turkey

 • March 2021 Pandeminin birinci yılında COVID-19: Öğrendiklerimiz, öğrenmek istediklerimiz

  Conference

  İç Hastalıkları Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Turkey

 • March 2021 Zor Olgular Eşliğinde Aplastik Anemiye Güncel Yaklaşımlar

  Conference

  Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği, Turkey

 • March 2021 multipl miyelomda farklı iki aşamada nüks/ilerleyici hastalık biyoloji ve tedavi uyumu

  Conference

  Kan ve Kemik İliğiNakliDerneği, Turkey

 • February 2021 Kanama Bozukluklarına Yaklaşım

  Conference

  BilimLive, Turkey

 • February 2021 relapsse/refrakter multipl miyelomda karfilzomib tedavisi

  Seminar

  AMGEN, Turkey

 • January 2021 İmmun Plazma uygulanması

  Seminar

  Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Turkey