Arş.Gör.

Sevil Asuman KARAKAYA


Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Almanca Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Yüksek Lisans

Çeviride Anlaşmazlıklar Anlaşmazlıkların Kaynağı ve Uygulamalar Işığında Çözüm Yolları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Almanca Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Çeviri Eleştirisi Perspektifinden Çevirinin ve Çevirmenin Sınırları

KARAKAYA S. A.

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.131-132

2013

2013

Madalyonun İkinci Yüzü: Yöntem ve Biçem Açısından Çeviri Eleştisi

KARAKAYA S. A.

13. ULuslarararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, Kars, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.843-853

2006

2006

Türkiye’de Çeviri Eğitimi: Nereden Nereye?

KARAKAYA S. A.

VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006

2005

2005

Türkiye Kütüphanesi”nden Bir Romanın Çeviri Öyküsü: Bir Çeviri Projesi Kapsamında Adalet Ağaoğlu ve ‘Ölmeye Yatmak’

KARAKAYA S. A. , Iren I.

Uluslararası 5. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, ss.574-581

2005

2005

Eski Dünya’dan Orta Dünya’ya Fantastik Bir Figürün Çeviri ve Yazın Macerası

KARAKAYA S. A. , Camcı M.

İstanbul Üniversitesi Akşit Göktürk Anma Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2005, ss.213-224

2004

2004

Çeviri Sürecine İçeriden Bir Bakış: Çeviri Sürecinde ve Eğitiminde Diliçi Çeviri

KARAKAYA S. A.

Uluslararası Çeviri Sempozyumu Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, Sakarya, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2004, ss.253-258

1998

1998

Çeviri Eğitiminde Piyasaya Dönük Çalışmalar

ERUZ F. S. , KARAKAYA S. A.

Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Çeviri Semineri, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 1998, ss.143-158