Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nass ve Tarih

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.3, pp.205-218, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kur'an ve Tarihsellik Üzerine

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.1, pp.79-92, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Maksimum ve Minimum Din

Milel ve Nihal, vol.1, no.2, pp.191-196, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kelam: İslami Teolojinin İnşası

Tezkire, pp.80-88, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Muhafazakarlık, Değişim ve İslam

Tezkire, no.27, pp.78-87, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Anlama Sorunu ve Niyetselcilik

Tezkire, no.25, pp.153-162, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KURTULUŞ TEOLOJİSİ OLARAK TARİHSELCİ İSLAM

3. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN), Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.583-597

Cahiliye Araplarda İbadet ve Amel: Kur'an Merkezli Bir Çalışma

Cahiliye Araplarının İbadet Hayatı Çalıştayı, Bingöl, Turkey, 18 November 2016, pp.5

Kur'an'da Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı

Cahiliye Araplarının Ahiret Anlayışı Çalıştayı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 April 2016

Kur’an Metin ve Tarih”

Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayı-1, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2013, vol.1, pp.136-143

Kur’an’da Cahiliye Dönemi Allah İnancı

Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 2 - 07 March 2013, pp.185-193

Cahiliye Dönemi Mekke Dini: Ahmesilik

8.Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 July 2011, vol.8, pp.192-200

Dinin Pragmatik Okunuşu

Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, Samsun, Turkey, 26 - 28 November 2010, vol.2, pp.257-263

Kur’an’ Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları

İSAM Dini Hükümlerin Kaynağı ve Dini Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2009, pp.176-182

İman ve Ahlak, Kur’an’da İman-Ahlak İilşkisi (Talip Özdeş) başlıklı tebliğin Müzakeresi

Fecr Yayınları IX. Kur’an Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 April 2008, vol.9, pp.253-261

Şeyhu’l-İslam Ebüssuûd Efendi

Uluslar Arası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, pp.138-149

Moderniteye Dayalı Dinsel Paradigmanın Şiddet Eğilimi/Söylemi

Din ve Dünya Barışı Uluslar Arası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2007, pp.112-121

Kur’an’ın Tarihselliği Tartışması

İslami İlimler Dergisi 1. Kur’an Sempozyumu, Çorum, Turkey, 14 - 15 October 2006, vol.1, pp.206-213

“Yeni Anlama Yöntemlerinin İmkan ve Sınırları” Üzerine, Ayrımların Eşiğinde Anlama (Burhanettin Tatar) başlıklı tebliğin müzakeresi

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2002, pp.186-195

Kur’an ve Tarihsellik Üzerine Mülahazalar

İslamiyat Toplantıları Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 24 - 29 August 2002, pp.159-168

Books & Book Chapters

Kur’an Bağlamında Tarihsellik Nedir Ne Değildir?

in: Tarihsellik Nedir Ne Değildir?, Demircan A., Keleş A., Çınar M., Düzenli Y., Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.61-140, 2019

Kur’an’ı Anlamada Usul Üzerine

in: İslami Kimliğin Oluşumunda İlim ve Usul, Şinasi Gündüz, Editor, HİKAV Yayınları, İstanbul, pp.171-199, 2018

Kur’an’da Cahiliye Araplarının Ahiret Inancı

in: CAHİLİYE ARAPLARININ AHİRET İNANCI, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Çalışkan S., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.51-92, 2016

Ölümden sonra diriliş ve hesap inancına muhalefetin temelleri

in: Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı, M. Mahfuz Söylemez, Editor, Ankara okulu, Ankara, pp.183-200, 2016

Kur'an'da Cahiliye Araplarının Allah İnancı

in: CAHİLİYE ARAPLARININ ULUHİYET ANLAYIŞI, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.167-181, 2015

Kur'an, Metin ve Tarih

in: Kur'an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.65-77, 2013

Ebu İshak es-Sa'lebû

in: Tefsir-1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.15-30, 2011

Celalüddin el Mahallî

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.40-45, 2011

Celaleddin Suyuti”,

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.30-40, 2011

Hemmâm bin Münebbih

in: Tefsir 1, Güngör, M., Editor, Cemre Yayıncılık, İstanbul, pp.50-59, 2011

Kur’an ve Tarihselcilik

Beyan Yayınları, İstanbul, 2001

Other Publications