Academic and Administrative Experience

Courses

  • Postgraduate BİYO-TIP ETİĞİ VE HUKUKU

  • Undergraduate HUKUK METODOLOJİSİ

  • Postgraduate HUKUKU SİNEMA İLE YORUMLAMAK

  • Doctorate TIP HUKUKU

  • Doctorate TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL ARKA PLANLARIYLA HAK VE ÖZGÜRLÜK BELGELERİ