Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences

 • 2008 - 2016 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences

 • 2005 - 2008 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences

 • 1997 - 2005 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Department of Basic Pharmaceutical Sciences

Courses

 • Doctorate Mikrobiyal biyofilmler

 • Undergraduate FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

 • Undergraduate İmmünoloji

 • Doctorate ANTİBİYOTİKLER VE MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR UYGULAMALARI

 • Doctorate DEZENFEKSİYON, PREZERVASYON VE STERİLİZASYON PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI

 • Postgraduate Temel mikrobiyoloji

 • Postgraduate FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ

 • Undergraduate ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE ETKENLERİ

 • Undergraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE LİTERATÜR TARAMA

 • Undergraduate BİTİRME PROJESİ

 • Postgraduate ANTİBİYOTİKLER

 • Postgraduate REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE ÜRETİLEN FARMASÖTİK ÜRÜNLER

 • Doctorate MİKROBİYAL BİYOFİLMLER

 • Undergraduate İMMÜNOLOJİ

 • Postgraduate STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE PREZERVASYON

 • Doctorate FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN STANDART YÖNTEMLER

 • Undergraduate ANTİBİYOTİKLER VE ANTİMİKROBİK MADDELERİN AKILCI KULLANIMI

 • Doctorate ECZACILIKTA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILDIĞI ALANLAR

 • Doctorate TERAPÖTİK MİKROBİYOLOJİ: PROBİYOTİKLER VE BUNA BAĞLI STRATEJİLER

 • Doctorate İLAÇ ENDÜSTRİSİNİ ETKİLEYEN MİKROORGANİZMALARIN EKOLOJİSİ VE KONTROLÜ