Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Istanbul University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Gestasyonun İlk İki Trimesteri Boyunca Ethanole Maruz Kalan Sıçanlarda Prenatal Kolin Tedavisinin Postnatal Hipokampus’da Nöron Miktarı Üzerine Etkilerinin İmmünohistokimyasal Ve Elektron Mikroskobik İncelenmesi

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd

 • 1996 Postgraduate

  Değişik doku tespit solusyonlarıyla perfüzyon ve immersiyon doku tespit yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak değişik dokulardaki etkilerinin ışık mikroskobu düzeyinde incelenmesi

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Abd