Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Applıcatıon And Research Center For Psychıatrıc And Nerve Dıseases, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Mersin University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2015 Expertise In Medicine

  Meziyal temporal lob epilepsisi tanısı alan ve ilaç tedavisine iyi yanıtlı hastalar ile ilaç tedavisine dirençli hastaların bellek ve dikkat testlerinin karşılaştırılması

  University Of Health Sciences, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Applıcatıon And Research Center For Psychıatrıc And Nerve Dıseases, Department Of Internal Medıcıne

Foreign Languages

 • C1 Advanced English