Asst. Prof. Sinan SÜMBÜL


Faculty of Literature, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Department of Information Management Technology


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management of Information and Documents

Metrics

Publication

29

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Arşivcilik Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Yazma Eserlerin Kataloglanmasında Kullanılan Türkçe Biyografya Kaynaklarının Yazar Adlarının Doğru Tespiti Açısından Karşılaştırmalı Analizi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi

2011

2011

Postgraduate

İstanbul Şehremaneti Mecmuası (1924-1928): Dizin, İnceleme ve Değerlendirme

Istanbul University, İstanbul Araştırmaları Anabilimdalı, İstanbul Araştırmaları Anabilimdalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management of Information and Documents

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Public Libraries

Undergraduate

Undergraduate

Özel Araştırma Kütüphaneleri

Undergraduate

Undergraduate

YAZI, KİTAP, KÜTÜPHANE TARİHİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Trends of Doctoral Dissertations by Turkish Universities in the Library and Information Science

Sümbül S., Güler C.

4. International Liberty Interdisciplinary Studies Conference, New York, United States Of America, 2 - 04 August 2023, pp.149-161

2022

2022

"Ortak Kültürel Bellek Bağlamında Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi Kurmanın Önemi"

Sümbül S., Aydin S.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2022, pp.1-2 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Evaluation of the Sustainability of Digital Archive Management in the Context of Urban Memories

Sümbül S., Güler C.

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.222

2018

2018

Hatırat Türü Yazma Eserlerin Şehir Tarihi Çalışmalarında Kullanılabilirliği

SÜMBÜL S.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu – Aydın, Aydın, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.1-16

Books & Book Chapters

2023

2023

Türkiye’de Arşivcilik Konulu Lisansüstü Tezlerin Betimsel Bibliyometrik Analizi

Sümbül S., Güler C., Keskin İ.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar-II, Hasan Çiftçi,Mehmet Doğar, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.205-234, 2023

2023

2023

Topic Modeling in Archival and Records Management: Latent Dirichlet Allocation Based Analysis

Güler C., Keskin İ., Sümbül S.

in: Current Issues in Archival Studies, İshak Keskin,Ceyhan Güler,Sİnan Sümbül, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.207-229, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Usability of Ottoman Periodicals in Urban History Studies: An Evaluation in the Context of Servet-i Fünûn Magazine

Sümbül S.

in: Research on Social Sciences- IX, Doç. Dr. Hasibe Yazıt; Dr. Neşe Köktürk, Editor, Özgür Egitim Yayıncılık, Gaziantep, pp.49-62, 2023

2021

2021

Kitap ve Yazı Kültürü

Sümbül S.

in: Medeniyet Değerlerimiz, Ayhan Küçük, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.1-76, 2021

2017

2017

Beykoz Bibliyografyası

Aydin S., Sümbül S.

Beykoz Belediyesi, İstanbul, 2017

2013

2013

Osmanlı Belgelerinde Beykoz

Günalan R., Sümbül S.

Beykoz Belediyesi, İstanbul, 2013

2013

2013

İstanbul Şehremaneti Mecmuası İndeksi

SÜMBÜL S.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2013

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Bilgi ve Belge Araştırmaları Degisi

Publication Committee Member

Awards

December 2020

December 2020

Certificate for Best Paper Award

International Ceo (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress (Ceo Ssc)