Arş.Gör.

Sinem SERİN


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Osmanlı Müesseleri ve Medeniyeti Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans-Tezsiz

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Yıldız Çini/Porselen Fabrikası

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Mustafa Selçuk, Türk Hariciyesinin Dünyaya Açılan Kapısı Dersaadet Murahhaslığı (1922-1928), Aktüel Yayınları, İstanbul 2013

SERİN S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH DERGİSİ, ss.173-175, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

“Tarih Vesikaları Dergisi Bibliyografyası”

SERİN S. , BOZTAŞ F.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.351-365, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

“Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010”

SERİN S.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.205-208, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

“Tarih Enstitüsü Dergisi Bibliyografyasına Zeyl”

SERİN S.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.337-346, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

“Arzu Terzi, Saray Mücevher İktidar, Timaş Yayınları, İstanbul 2009”

SERİN S.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.207-211, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

“Mübahat S. Kütükoğlu, XIX. Asır Ortalarında Tavas Kazası, Milenyum Yayınları, İstanbul 2007”,

SERİN S.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.199-202, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Tarih Dergisi

Yardımcı Editör