Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Labor Economics Industrial Relations, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Control and resistance in labour process: A field research in the banking sector

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Labor Economics Industrial Relations

 • 2015 Postgraduate

  Entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışının işletme performansına etkisi: Bilişim sektöründe bir uygulama

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı