Education Information

Education Information

 • 2016 - 2017 Post Doctorate

  University of Illinois at Urbana-Champaign, Civil & Environmental Engineering, Illinois Center For Transportation (Ict), United States Of America

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Firat University, Faculty Of Engıneerıng, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Abd, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Firat University, Faculty Of Engıneerıng, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Dicle University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Bitümlü sıcak karışımların trafik etkisi altında mekanik özelliklerinin incelenmesi

  Firat University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Abd