Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of long-term ageing on the rheological properties of rejuvenated asphalt binder

ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, vol.22, no.6, pp.1268-1286, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

PREDICTION OF MECHANICAL ALTERATIONS IN MULTI-LAYER SBS-MODIFIED HOT MIX ASPHALT AND SOIL-FOUNDATION STRUCTURE

BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, vol.16, no.3, pp.159-194, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The evaluation of the field performance of the neat and SBS modified hot mixture asphalt

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.98, pp.678-684, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Structural damage caused to RC buildings by tunnelling work

GRADEVINAR, vol.66, no.7, pp.643-651, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ani Zemin Hareketi Nedeniyle Oluşan Yapısal Hasarlar: Bir Durum Çalışması

E-Journal of New World Sciences Academy:Engineering Sciences, vol.6, pp.690-701, 2011 (International Refereed University Journal)

PRODUCTION OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE USING ADMIXTURES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.2, pp.76-82, 2006 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Aging and Rejuvenation on Surface Free Energy Measurements and Adhesive Properties of Asphalt Mixture

The 97thAnnual Meetings of the Transportation Research Board of the National Academies, Washington, Dc, United States Of America, 7 - 11 January 2018, pp.1

Impact of Rejuvenators on the Binder Rheological and Chemical Characterization of Recycled AC Mixtures

International Conference on Highway Pavements & Airfield Technology, Philadelphia, United States Of America, 27 - 30 August 2017, pp.1

An Assessment of SBS Modified Asphalt Concrete Pavements Performance Features Performing Numerical Analysis

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Greece, 19 - 25 September 2016, vol.1863 Sustainable Development identifier identifier

An Assessment of SBS Modified Asphalt Concrete Pavements Performance Features Performing Numerical Analysis

14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Rodos, Greece, 19 - 25 September 2016, pp.1-4

Restoration Applications in Historical Buildings: A case study, ,

ISITES 2015: 3rd International Symposium on Innovative, Technologies in Engineering and Science, Valencia, Spain, 3 - 05 June 2015, pp.1042-1051

İstanbul Kent İçi Yol Ağlarındaki Trafik Kazaları, Risk Bölgelerinin Belirlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler

ISTEC 2012:3rd International Science, Technology and Engineering Conference, Dubai, United Arab Emirates, 13 - 15 December 2012, pp.731-740 Sustainable Development

Hatalı Onarım Uygulamalarının Beyazıt Yangın Kulesi Örneğinde İrdelenmesi

TAYKON 2011: Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.411-420

Asfalt Betonun Fiziksel Özelliklerinde Darbeli Sıkıştırmanın Etkisi

IATS’11: 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 May 2011, pp.1-5

Yapım İşleri Yüklenici Seçimine Yönelik Bir Bulanık Karar Destek Modeli

BMYS 2010: Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.275-289

Dicle Nehri Agregalarıyla Hazırlanan Bitümlü Sıcak Karışımların Optimum Özelliklerinin Belirlenmesi

BMYS 2010: Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 14–16 Ekim 2010, Diyarbakır, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.1527-1538

Books & Book Chapters

Aging Effects on Mechanical Characteristics of Multi-Layer Asphalt Structure

in: Modified Asphalt, Jose Luis Rivera Armenta,Beatriz Adriana Salazar-Cruz, Editor, IntechOpen, London, pp.21-40, 2018 Creative Commons License Sustainable Development