Contact

Address Information

  • İktisat Fakültesi, Ek Bina II, Kat 3 / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kat 2

  • İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 34452, Beyazıt - Fatih, İstanbul - Türkiye

Email Information

Phone Information

International Researcher IDs