Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2010 - Continues ÇSGB Çalışma Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2010 - Continues ÇSGB Çalışma Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2008 - Continues Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2008 - Continues “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2005 - Continues Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63.üncü Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

  Editor

 • 2005 - Continues Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63.üncü Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

  Publication Committee Member

 • 2005 - Continues Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63.üncü Sayılar, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi Yayını.

  Advisory Committee Member

 • 2008 - 2008 Bilgi, Ekonomi ve Yönetim (Knowledge, Economy & Management, (Editör: İbrahim Güran Yumuşak), Cilt: II,, İstanbul, Avcı Ofset Matbaacılık, Mart 2008)

  Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2014 - Continues İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı – İktisatlılar Vakfı

  Board Member

 • 2013 - Continues International Labour and Employment Relations Association – ILERA

  Member

 • 2013 - Continues Social Policy Association – SPA

  Member

 • 2012 - Continues (Genel Sekreter) Türk Endüstri İlişkileri Derneği – TEİD

  Member

 • 2008 - Continues İstanbul İktisatçılar Derneği – İKDER

  Member

 • 2008 - Continues İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

  Board Member

 • 2006 - Continues Türk Endüstri İlişkileri Derneği – TEİD

  Member

 • 2011 - 2013 İstanbul İktisatçılar Derneği – İKDER

  Chairman

 • 2007 - 2007 Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi / 6th International Congress on Knowledge, Economy & Management

  Board Member

Scientific Refereeing

 • October 2014 “Hakem ve Yayın Kurulu” Üyesi – Çalışma ve Toplum Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 “Hakem ve Yayın Kurulu” Üyesi – Turkish Journal of Islamic Economics (www.tujise.org)

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2013 Tarih Okulu – TOD (Journal of History School – JOHS) (Aralık 2013)

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2013 İnsan & Toplum Dergisi (Mart 2013)

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2012 Academic Journal of Information Technollogy

  Other journals

 • May 2011 YÖK, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, (27-29 Mayıs 2011)

  Other Journals

 • April 2011 İşletme Araştırmaları Dergisi (Nisan 2011).

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2011 OPUS Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi (Nisan 2011)

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2011 Sosyoloji Konferansları Dergisi (Nisan 2011)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2010 Çalışma İlişkileri Dergisi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Mayıs 2010 tarihinden itibaren).

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2010 Sayıştay Dergisi, T.C. Maliye Bakanlığı (Nisan 2010 tarihinden itibaren).

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2010 Bütçe Dünyası Dergisi, Devlet Bütçe Uzmanları Derneği Yayını (2010 yılından itibaren)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2009 Ekonometri ve İstatistik e–Dergisi, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi (Mayıs 2009 tarihinden itibaren).

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2009)

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2009 Yaşar Üniversitesi, Elektronik Dergisi (2009)

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2008 “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (2008 yılından itibaren)

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2007 “21. Yüzyılın İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesine Yönelik Olarak İşgücü Piyasası (Arz ve Talep) Bilgilerinin Toplanması ve Geleceğe Yönelik Tahminlerin ve Etkin Bir İşgücü Piyasası Analiz .."

  Other Journals

 • January 2007 İktisat Fakültesi Mecmuası (2007)

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2004 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversite, İktisat Fakültesi (50. Sayıdan / Nisan 2004 tarihinden itibaren).

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2006 - 2007 T.C. Sağlık Bakanlığı “Türkiye Üreme Sağlığı Programı” kapsamında, AB, İnsanlığa Hizmet Vakfı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi

  Other

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Sosyal Politika Alanında), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey