Achievements & Reputation

Publication

11

Congress and Symposium Activities

 • 27 May 2021 - 28 May 2021 Kamu İhale Sözleşmelerinde Güncel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Elektronik Dönüşüm Sempozyumu

  Audience

  Ankara, Turkey

 • 24 May 2021 - 26 May 2021 İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası SempozyumuSustainable Development

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 05 March 2021 - 05 March 2021 SARS-2 Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Sağlık Alanında (Kişi/Kurum) Yaşanan Hukuki Sorunlar

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 29 September 2020 - 29 September 2020 Hukukta Türkçenin Kullanımı: Fark - Ayrım

  Audience

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık (Konuşmacı: Yahya Akman-Kamu Denetçisi)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2019 - 01 November 2019 Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 History of Codification of Civil Law (Private Law) in Hungary in an International Context - Prof. Dr. Gabor HAMZA

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 İdari Yargılama Hukuku ve Uygulamasına İlişkin Tecrübeler - Selçuk HONDU

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 Tıp Hukuku Zirvesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Osmanlı Yönetim Sisteminin Temel Özellikleri - Dr. Mehmet GENÇ - Onar-Sarıca-Duran-Özay Hukuk Devleti Günü 2019

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Mahalli İdareler ve Revizyon İhtiyacı Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2019 - 01 February 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferansları I - Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar - Gökhan YILMAZ - Masanın Öbür Tarafından Görülen, Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku- Konferans Serisi XVISustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 5. İdare Hukuku BuluşmalarıSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Avrupa Kimliği ve Türk Ötesi - Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Brexit: Avrupa Birliği’ne ve Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları - Prof. Dr. Sanem BAYKAL

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Yerel ve Bölgesel Özerklik – Güncel Gelişmeler Işığında - Prof. Dr. Ruşen KELEŞ - Masanın Öbür Tarafından Görülen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku – Konferans Serisi XVSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 İnsan Hakları Antropolojisi - Prof. Dr. Amir NIKPEY - Masanın Öbür Tarafından Görülen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku – Konferans Serisi XIVSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 "Anılarla Fakültemiz ve İdare Hukuku Hocalarımız" - Prof. Dr. Rauf VERSAN - Onar-Sarıca-Duran-Versan Hukuk Devleti Günü 2018Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 Anglo-Sakson ve Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu - Prof. Dr. Mehmet DEMİRBAĞ

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2017 - 01 December 2017 "Şehirlerimiz ve Meseleleri" - Prof. Dr. Süha GÜNEY - Masanın Öbür Tarafından Görülen Yaşanan ve Uygulanan İdare Hukuku – Konferans Serisi XIIISustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2016 - 01 June 2016 "Karşılaştırmanın Püf Noktaları"-Prof. Dr. Esin ÖRÜCÜ

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 II. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 3. İdare Hukuku KollokyumuSustainable Development

  Attendee

  Hatay, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 Güncel İdare Hukuku Toplantıları: "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Yasal Gelişmeler"Sustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 March 2016 - 01 March 2016 Onar-Sarıca-Duran Hukuk Devleti Günü: "İdari Yargılama Usulünde Deliller ve İspat"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 Güncel İdare Hukuku Toplantıları: "İYUK Tasarısı"Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 Güncel Konuların Hukuki Boyutu: "Başkanlık Sistemi"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 Turkish-Slovenian Jurist Days: "Road Traffic Law"

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 "A brief introduction of continental and common law systems" - Prof. Dr. Duncan Kennedy

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Onar-Sarıca-Duran Hukuk Devleti Günü: "Eski Harflerle Basılmış İdare Hukuku Kitaplarına Bir Bakış"Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Geçmişte ve Günümüzde İslam Ülkelerinde Bilim ve Teknoloji: İslam Ülkeleri 2. Altın Çağı Gerçekleştirebilirler mi? - TÜBA

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Invited Talks

 • May 2020 Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu

  Conference

  İbn Haldun Üniversitesi, Turkey

 • May 2018 "Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Neticesine Etkisi"

  Conference

  5. İdare Hukuku Buluşmaları, Turkey

 • May 2016 "Ahmed Şuayb ve Hukuk-ı İdare Kitabında İdare Malları Konusu"

  Conference

  Uluslararası 2. Türk Hukuk Kongresi, Turkey