Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İDARE HUKUKU BAKIMINDAN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ, İŞLENME ŞARTLARI VE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış, Prof. Dr. Cemil KAYA, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.849-896, 2023

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a İlişkin Değerlendirme

in: Kentsel Dönüşüm Hukuku, Doç. Dr. Melikşah Yasin, Yard. Doç. Dr. Cenk Şahin, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.257-308, 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

11
UN Sustainable Development Goals