Prof.Seda TOLUN TAYALI


School of Business, Department of Business Administration

Department of Quantitative Methods


Research Areas: Decision Theory, Multi Criteria Decision Making, Mathematics, Optimization, Game Theory, Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences


Names in Publications: Seda Tolun Esen, Seda Tolun

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

36

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

46

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler , Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler , Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İngilizce İşletme, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Destek Vektör Makineleri: Banka Başarısızlığının Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler

2003

2003

Postgraduate

Web Tabanlı Uzaktan Öğretim ve Bir Üniversite Uygulaması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2008 - 2013

2008 - 2013

Research Assistant PhD

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2009 - 2010

2009 - 2010

Researcher

The University of Auckland, Faculty of Engineering Science , Engineering Science Department

2002 - 2008

2002 - 2008

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Managerial Experience

2017 - 2020

2017 - 2020

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, School Of Business

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Operations Research

Undergraduate

Undergraduate

Project Management

Undergraduate

Undergraduate

Business Analytics and Big Data

Doctorate

Doctorate

Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletmecilikte Bilgisayar Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

İşletmelerde Veri Analitiği

Undergraduate

Undergraduate

Data Mining and Knowledge Discovery

Undergraduate

Undergraduate

Yöneylem Araştırması

Postgraduate

Postgraduate

Simulation

Postgraduate

Postgraduate

Business Research

Postgraduate

Postgraduate

Business Simulation

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Statistics

Postgraduate

Postgraduate

Veri Kaynakları Yönetimi ve İşletmecilik Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Applied Business Statistics

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

A novel backtesting methodology for clustering in mean–variance portfolio optimization

Tolun Tayalı S.

Knowledge-Based Systems, vol.209, pp.1-12, 2020 (SCI-Expanded)

2018

2018

Dimension reduction in mean-variance portfolio optimization

Tayali H. A. , Tolun S.

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.92, pp.161-169, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier

2008

2008

A mathematical immunochemoradiotherapy model: A multiobjective approach

Esen O., Cetin E., Esen S.

NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, vol.9, no.2, pp.511-517, 2008 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2006

2006

A weapon-target assignment approach to media allocation

Cetin E., Esen S.

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.175, no.2, pp.1266-1275, 2006 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Bibliometric Analysis of Scientific Studies Published on Game Customer Churn Analysis Between 2008 and 2022

ARIK K., GEZER M., TOLUN TAYALI S.

Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), vol.5, no.1, pp.55-75, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Müşteri İlişkileri Süreçlerinin VZA Kullanarak Geliştirilmesi: Bilişim Sektöründe Uygulama

Sert E., Tolun Tayali S.

International Journal of Management and Administration, vol.5, no.9, pp.47-62, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB-100 Endeksi Örneği

ÖZDEMİR A. K. , TOLUN S., DEMİRCİ E.

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.2, pp.45-59, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Operations Research Techniques in Cancer Treatment

TOLUN S., ÇETİN E.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.58, pp.23-27, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2007

2007

A Multicriteria Reward Allocation Model: The Orchestration of the Shapley Values

ÇETİN E., TOLUN S.

International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.36, no.4, pp.353-364, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Silah Atama Problemine Çok Amaçlı Yaklaşım: Tamsayılı Hedef Programlama Modeli ve Elektronik Tablo Çözüm Önerisi

ÇETİN E., TOLUN S.

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.141-159, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Risk Management in Startups: How Using Lean Principles Helps Startups Manage Their Risks More Efficiently

ÇUBUKÇU C., GÜLSEÇEN S., TOLUN TAYALI S.

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.146-150

2017

2017

New Educational Leadership: Next Generation

GÜLSEÇEN S., KULA A., EROL Ç., TOLUN TAYALI S.

World Education Day-2017(WED-2017), Dalian, China, 27 - 29 September 2017, pp.10

2017

2017

Crowdfunding success prediction: An emprical study on Indiegogo platform

TOLUN TAYALI S., GÜRLER C., Çağlar M.

IISES 34th International Academic Conference, Floransa, Italy, 13 - 16 September 2017, pp.5

2016

2016

Araç Stabilitesini Geliştirmek Amacıyla Etkin Süspansiyon Parametrelerinin İstatiksel Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi

Sert E., TOLUN S.

OTEKON 2016, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 23 - 24 May 2016, pp.1-6

2016

2016

Dimension Reduction in Optimal Portfolio Selection Problem Using Nonnegative Matrix Factorization and Nonnegative Principal Components Analysis

TAYALI H. A. , TOLUN S.

International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Turkey, 18 - 21 May 2016, pp.15

2013

2013

B2C Market Segment Evaluation Using The AHP Based Simulation Approach For The Automobile Sector

Bulut D., Tolun S.

3rd International Conf. on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, Athens, Greece, 23 - 24 May 2013, pp.1-10

2006

2006

Tıpta Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Seçilmiş Uygulamalar

ESEN H. Ö. , ÇETİN E., TOLUN S.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2. Tıbbi Biyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2006, no.1, pp.14

Books & Book Chapters

2021

2021

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Maastricht Kriterleri Bağlamında Durum Değerlendirmesi

Seyhan N., Tolun Tayali S.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmaları 5, Mahmut Yardımcıoğlu, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.239-262, 2021

2021

2021

AB Ülkeleri ve Türkiye'nin Makroekonomik Performanslarının VZA ve Malmquist (Toplam Faktör Verimliliği) Endeksi İle Değerlendirilmesi

Seyhan N., Tolun Tayali S.

in: İktisat ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Kemal Vatansever, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.253-280, 2021

2016

2016

Data Mining for Multicriteria Single Facility Location Problems

TOLUN S., TAYALI H. A.

in: Intelligent Techniques for Data Analysis in Diverse Settings, Çelebi N., Editor, Igı Global Publications, Hershey, Pa, pp.147-170, 2016

Supported Projects

2019 - 2021

2019 - 2021

Makine öğrenmesi ile web tabanlı finansal portföy optimizasyonu yazılımı

Project Supported by Other Official Institutions

Tolun Tayalı S. (Executive), Tayalı H. A.

2013 - 2013

2013 - 2013

B2C MARKET SEGMENT EVALUATION USING THE AHP BASED SIMULATION APPROACH FOR THE AUTOMOBILE SECTOR

Project Supported by Higher Education Institutions

TOLUN TAYALI S. (Executive)

2011 - 2012

2011 - 2012

Kredi Derecelendirmede Makine Öğrenmesi Yaklaşımı: Avustralya Uygulaması

Project Supported by Higher Education Institutions

TOLUN TAYALI S. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Istanbul Business Research

First Editor

2015 - 2018

2015 - 2018

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi

Committee Member

2012 - 2013

2012 - 2013

Collana del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali

Committee Member

2010 - 2011

2010 - 2011

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi

Editor

2007 - 2010

2007 - 2010

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi

Assistant Editor

Awards

January 2009

January 2009

Ünal Aysal Tez Ödüllendirmesi (Doktora Tezi)

İktisadi Araştırmalar VakfıEntrepreneurship Activities

SEPER İş Analitiği Modelleme ve Yazılım

Limited, SEPER İş Analitiği Modelleme ve Yazılım , 04 September 2018, Co-Founder