Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Turizm Coğrafyası Literatür İncelemesi

Türkiye Araştırmaları Lİteratür Dergisi Türkiye'de Coğrafya II, vol.17, no.34, pp.441-476, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Unique Spit:Kız Kumu (Marmaris/TURKEY)

EPRA International Journal of Multidisciplinary Research(IJRM), vol.2, no.1, pp.35-49, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Assesment of Geomorphosites in the Celil Gorge

International Journal of Humanities Social Sciences and Education, vol.1, no.12, pp.83-91, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Bakırköy'ün Mekânsal ve Kültürel Değişimi

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, no.1, pp.40-50, 2012 (Other Refereed National Journals)

Büyük iskender'in Ortadoğu Stratejisi

Jeopolitik, no.51, pp.46-65, 2008 (Other Refereed National Journals)

Büyük iskender:Coğrafyacı Bir Savaşçı Kral

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.48, pp.19-58, 2008 (Other Refereed National Journals)

Savaş ve Turizm: Troya ve Gelibolu Savaş Alanları

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.46, pp.1-21, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Tarihsel Siyasi Coğrafyası:Anadolu'nun 200 Yıllık İşgal Dönemi

Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.12, pp.17-32, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Tarihsel Siyasi Coğrafyası:İlk Devletler ve mekansal Paylaşım

Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.11, pp.48-71, 2004 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu'da Savaş ve Coğrafya

Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, no.10, pp.55-62, 2004 (Other Refereed National Journals)

Coğrafyada Örnek Bir İnsan:Prof.Dr.Metin Tuncel

Coğrafya Dergisi, vol.10, no.10, pp.1-32, 2002 (National Refreed University Journal)

Kıyı Oklarının Doğal Varlıklar Olarak Korunması

Coğrafya Dergisi, no.8, pp.1-28, 2000 (National Refreed University Journal)

Türkiye Ulaşım Sistemleri Turizm ve Çevre İlişkileri

Coğrafya Dergisi, no.6, pp.1-26, 1998 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bozburun Yarımadası:Coğrafi Ortam ve İnsan

Coğrafya Dergisi, no.7, pp.29-56, 1998 (National Refreed University Journal)

Gökova Körfezinde Yat Turizminin Coğrafi Koşulları

Coğrafya Dergisi, no.7, pp.1-20, 1998 (National Refreed University Journal)

Geographical Conditions of Yacht Tourism in Gökova Gulf

Review, no.5, pp.1-14, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Kıyı Kullanımında Turizm Olgusu

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.25-52, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'nin Dağlık Alanlarında Kış Turizmini Etkileyen Başlıca Etmenler

Coğrafya Dergisi, no.5, pp.23-54, 1997 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Geographical Heritage of Anatolia:Pamukkale

Review, no.4, pp.99-116, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Importance of Fairy Chimneys(Earth Pillars) in Tourism

Review, no.3, pp.39-58, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Anadolu'nun Coğrafi Mirası:Pamukkale

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.31, pp.7-38, 1996 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Turizm Ulaştırması

Coğrafya Araştırmaları, no.4, pp.19-48, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Köyceğiz-Dalyan Çevresinde Coğrafi Özelliklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Coğrafya Dergisi, no.4, pp.23-54, 1995 (National Refreed University Journal)

Peribacalarının Turizm Bakımından Önemi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.30, pp.25-40, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Geographical View Point on Mountain Tourism:Tourism on Uludağ

Review, no.2, pp.11-34, 1995 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Mısır'da Coğrafyanın Turizme Etkileri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.29, pp.83-114, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Köyceğiz-Dalyan Çevresinde Eko-Turizm

Turizm Yıllığı 1994, pp.94-106, 1994 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası(1943-1975)

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.29, pp.83-114, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Çanakkale Boğazı Kıyılarının Coğrafyası

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.29, pp.125-160, 1994 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul’da Gemi İnşa Sanayi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.28, pp.65-116, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Gemlik Körfezi Kuzey Kıyılarının Turizm Coğrafyası

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, pp.59-84, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Kütahya’ da Kaplıca Turizmi

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, no.6, pp.47-60, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’nin Tarım İşletmeleri ve Faaliyetleri

Coğrafya Dergisi, pp.159-174, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası ( 1943- 1975),

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, pp.215-225, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye'nin Yat Lİmanları

Bülten, no.9, pp.183-206, 1992 (National Non-Refereed Journal)

Dağ Turizmine Coğrafi Bir Yaklaşım: Uludağda Turizm

Coğrafya Araştırmaları,, no.3, pp.137-159, 1991 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Türk Çini Sanatının Kütahya Turizmindeki Yeri

Turizm Yıllığı 1991, pp.66-79, 1991 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul Limanı:Kuruluş, Gelişim ve İşlevleri

Bülten, no.8, pp.114-144, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Amasya’da Turizm: Coğrafi İmkanlar, Sorunlar ve Öneriler

Coğrafya Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.47-68, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Importance of Nature in Tourism and Activities to Preserve Nature in Turkey

Review, no.3, pp.189-200, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Turizmde Doğanın Önemi ve Türkiye’de Doğayı Koruma Çalışmaları

BÜLTEN, vol.2, no.2, pp.117-124, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Jeomorfolojik Özelliklerin Askeri Strateji Ve Harp Sanatı Üzerindeki Etkileri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015 (UJES 2015), Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.1, pp.418-440

Assesment of Geomorphosites in the Celil Gorge (Cihanbeyli Plateau, Turkey)

8.th International Conference (AIG) on Geomorphology, Paris, France, 27 - 31 August 2013, pp.400-402

Jeomorfoturizm Açısından Simav(Yeniköy)Peribacaları

UJES 2012 III.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 1 - 03 September 2012, pp.395-410

Miras Turizminin Coğrafi Kaynakları ve Korunması

Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2003, pp.3-10

Books & Book Chapters

Rekabet Gücünde Coğrafyanın Etkisi:Edremit Yöresi

in: Coğrafya Araştırmaları, Abdullah Balcıoğulları, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.57-82, 2020 Creative Commons License

Flora Turizmi:Orman, Çİçek ve İnsan

in: Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Erbilen Üçişık,S., Şahin,G., Editor, Eski Babil Yayınevi, İstanbul, pp.73-104, 2019 Creative Commons License

Bakırçay Yöresi Kültürel Coğrafyası

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Günay M.,Ördem Ö.A., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.161-188, 2019 Creative Commons License

Kemalpaşa Dağı'nın (Nif Dağı) Rekreasyon Açısından Önemi(İzmir)

in: Sosyal Bilimler I, Yıldırım,M.,Sarıoğlan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.135-150, 2019 Creative Commons License

Türkiye Kültür Turizmi

Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013

Din ve Turizm:Türkiye'de İnanç Turizmi

in: Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi, Eğribel,E.,Özcan,Ö., Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.338-350, 2010

Géographie du tourisme en Turquie Evaluation et Prospective

in: Tourisme et Sauci de l’Autre, R.Amirou, P.Bachimon,J.M.Dewailly, J.Malezieux, Editor, L’Harmattan,, Paris, pp.129-144, 2005

Türkiye Turizm Coğrafyası

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Mısır

TDV İslam Ansiklopedisi, pp.553-555.cilt:6, 2004

Belçika

TDV İslam Ansiklopedisi, pp.393-395.cilt:5, 1992

Ülkemiz

Karacan Oxford Kültür Ansiklopedisi, pp.5-320. cilt.3, 1986

Van Gölü

Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi, pp.4538-4539.cilt .11, 1985

Tuz Gölü

Gelişim Hachette Genel Kültür Ansiklopedisi, pp.4369-4369.cilt:11, 1985

Yeşilırmak

Gelişim Yayınları, pp.4720-4721.cilt:12, 1985

Türkiye

Gelişim Yayınları, pp.4392-4428.cilt:11, 1985

Toroslar

Gelişim Yayınları, pp.4320-4321.cilt:11, 1985

Marmara Denizi

Gelişim Yayınları, pp.2727-2728.cilt:7, 1984

Kuzey Anadolu Dağları

Gelişim Yayınları, pp.2515-2516. cilt:7, 1984 Sustainable Development

İzmir

Gelişim Yayınları, pp.2133-2139.cilt:6, 1984

Kızılırmak

Gelişim Yayınları, pp.2369-2370.cilt:6, 1984

İstanbul

Gelişim Yayınları, pp.2073-2080.cilt:5, 1984

İç Anadolu Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.1939-1945.cilt.5, 1984

Marmara Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.2721-2727.cilt.7, 1984

Karadeniz

Gelişim Yayınları, pp.2257-2259.cilt:6, 1984

Karadeniz Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.2259-2265.cilt.6, 1984

Fırat

Gelişim Yayınları, pp.1372-1373.cilt:4, 1984

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.ss.1694-1698.cilt:5, 1984

Dicle

Gelişim Yayınları, pp.ss.1000-1001.cilt:3, 1983

Doğu Anadolu Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.ss.1136-1141.cilt:3, 1983

Ege Denizi

Gelişim Yayınları, pp.ss.1141-1143.cilt:3, 1983

Doğu Anadolu Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.ss.1055-1060.cilt:3, 1983

Boğazlar

Gelişim Yayınları, pp.579-581.cilt:2, 1983

Ankara

Gelişim Yayınları, pp.202-207.cilt:1, 1983

Akdeniz Bölgesi

Gelişim Yayınları, pp.65-69.cilt:1, 1983

Ada:Türkiye Adaları

Gelişim Yayınları, pp.1-2.cilt:1, 1983

Other Publications

Turizm Coğrafyası

Lecture Note, pp.260, 2015

Turizm Coğrafyası

Presentation, pp.60, 2015

Türkiye İç Bölgeler

Presentation, pp.35, 2013

Ege Bölgesi Coğrafyası

Lecture Note, pp.1-114, 2013

Türkiye İç Bölgeler

Lecture Note, pp.155, 2013

Marmara Bölgesi Coğrafyası

Lecture Note, pp.1-144, 2013

Türkiye Kıyı Bölgeleri

Lecture Note, pp.160, 2013

Türkiye İç Bölgeler

Presentation, pp.55, 2012

Türkiye İç Bölgeler

Lecture Note, pp.140, 2012