Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kitle İletişim Araçlarının Öğrenmeye Etkisi: İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Öğrenme Kavramına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi",

İ.Ü. İletişim Fakültesi 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi 22-24 Ekim 2007, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2007, vol.1, pp.829-843