Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Acil Bilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2017 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 2005 - 2012 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Expertise In Medicine

  Febril konvülziyon tanısı ile başvuran hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

  University Of Health Sciences, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıklar Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Teorik İstatistik Eğitimi

  Data Analysis , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2020İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2019İyi Klinik Uygulamalar Okulu

  Health&Medicine , BAU

 • 2017Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi (ÇİYAD) Programı

  Health&Medicine , Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2015Neonatal Resüsitasyon Kursu

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu