Öğr.Gör.

Şükrü KÜÇÜK


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Yüksek Lisans

KUŞADALI AHMET EFENDİ VE KİFAYETÜ'L-MÜBTEDİ ADLI ESERİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis, Arap Dili ve Belagati

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sarf, Nahiv, Kırae

Lisans

Lisans

Nahiv

Lisans

Lisans

Sarf

Lisans

Lisans

Kırae

Lisans

Lisans

kRAE

Lisans

Lisans

CÜMLE BİLGİSİ

Lisans

Lisans

Kelime Bilgisi ( SARF)

Lisans

Lisans

OKUMA-ANLAMA