Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gelişim Psikolojisi, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Gelişim Psikolojisi, Turkey

 • 2011 - 2013 Masters (Non-Thesis)

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Aile Psikolojisi, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  School-aged children's experience and expression of shame and guilt: The role of age, gender, context, parenting and socioeconomic status Okul çağındaki çocukların utanma ve suçluluk duygusu deneyimi ve ifadesi: Yaş, cinsiyet, bağlam, ebeveynlik stilleri ve sosyoekonomik statünün rolü Sustainable Development

  Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi