Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul’da 19. Yüzyıldan Kalma Altı Dilli Bir Kitâbe

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2018, pp.73-74

Ayasofya Camii Levhaları Üzerine Bazı Mülâhazalar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 October 2020, vol.1, pp.457-489

HATTAT HÂMİD AYTAÇ VE KARACAAHMED MEZARLIĞI “HATTATLAR SOFASI” İÇİN HAZIRLANAN BİR PROJE

Geleneksel İslâm Sanatları ve Hattat Hâmid Aytaç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 October 2020, vol.1, pp.8

Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinde Başlıklar ve Anlamları

1. Uluslarasrası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi, Aydın Kuşadası, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.1, pp.116-123

Osmanlı Mezar Taşlarının Esetetik Unsurları

Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018

XVII. Asır Hat Sanatına Genel Bakış ve Hattat İsmâil Zühdî Efendi

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017

Books & Book Chapters

Devlet-i Aliyye'den Günümüze Hat Sanatı

İnkılâb Yayınevi, İstanbul, 2022

Mustafa Râkım Efendi'nin Mimari Yapılardaki Yazıları

in: İslam Dünyasında Hat ve Mimari, İrvin Cemil Schick, Mohammad Gharipour, Editor, Albaraka Yayınları, İstanbul, pp.413-433, 2022

Osmanlı Hat Sanatı

Medrese İslami Hüner, Kum, 2021

Tarih Boyunca Kitâbeler

Semi Yayınları, Tahran, 2021

Osmanlı Mezar Taşı Kitabelerinin Yapısı

in: İstanbul’un Simge Taşları, H. Halit Atlı, Editor, Kültür AŞ, İstanbul, pp.239-264, 2019

Şeyh Hamdullah ve Neslinin İstinsah Ettiği Mushaflar (XVI Asırda Arşiv Belgeleri Çerçevesinde)

in: Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Recep Orhan Özel, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.251-264, 2017

Hattat Hasan Rıza Efendi’nin Hayatı ve Sanatçı Kişiliğ

in: Hattat Hasan Rıza Efendi Hattı Buhârî-i Şerîf, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.30-32, 2017

Mustafa Râkım Efendi’s Architectural Calligraphy

in: Calligraphy and Architecture in The Muslim World, Schick,İrvin Cemil,Gharipour,Mohammad, Editor, Edinburgh University Press , İstanbul, pp.412-432, 2013

İstanbul’un 100 Hattatı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, İstanbul, 2012

Hat San’atı. Tarihçe, Malzeme ve Meşkler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2006

Eyüplü Hattatlar

Eyüp Belediyesi, İstanbul, 2004

Hattat Mustafa Râkım Efendi.

Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003

Metrics

Publication

26

Thesis Advisory

6