General Information

Biography

Dr. Süleyman YILDIZ,

Kayseri-Develi doğumlu. İlkokulu Develi-Yeşilyurt köyünde (1982-87); hafızlığını ve bir süre Arapçayı Bayrampaşa Yeşil Camii Kur’an Kursu’nda (1987-90); Liseyi, Develi İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı (1996). Aynı yıl Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Fakülteden 2001 yılında mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. 2000-2005 yıllarında Marmara İlahiyat Vakfı himayesinde Fakülte Camiinde beş yıl boyunca imam-müezzinliklik görevinde bulundu. Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak Hoca Efendinin talim-tecvid-kıraat derslerine katıldı ve icâzet aldı. Aynı dönemde Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan yönetimindeki İlahiyat Musiki Korosu’na ve Hudâi Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu’na devam etti. 03.10.2005’te Karabük-Safranbolu’da ilk resmi görevine başladı. 2007 yılında başladığı Haseki Eğitim Merkezi 3. Dönem Tashih-i Huruf Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. 2008 yılında Fatih Müftülüğü’ne bağlı Davutpaşa Camii’nde, 2010-2015 yıllarında ise Üsküdar Müftülüğü’ne bağlı H.Yakup Kazdal Camii'nde uzman imam-hatip olarak görev yaptı. 2015 senesinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak atandı. 2019 yılında "Klasik Dönem İmâmiyye Şîası Tefsirlerinde Kırâat Olgusu: Tûsî ve Tabersî Örneği" başlıklı teziyle doktora derecesini elde etti. Yıldız, evli olup,  iki çocuğu vardır.     

Institutional Information

Unit
Faculty Of Theology
Department
Islamic Studies - Islamic Law
Program
Deparment of Qur'anic Recitation