Arş.Gör.

Sultan GÜLŞEN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Din Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Din Eğitimi, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

Türkiye ve Almanya Örneğinde Din Dersi Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sosyal Bilimler Eğitimi, Din ve Ahlak Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

İlkokul Din Dersi Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye ve Almanya Örneği

GÜLŞEN S.

1. DİN EĞİTİMİ KONGRESİ (Darıca), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 October 2017, ss.42

2017

2017

Almanya ve Türkiye Örneğinde Din Dersi Öğretim Programlarında Hedeflenen İnsan Modeli

GÜLŞEN S.

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Türkiye, 11 - 13 May 2017, ss.1-23

2016

2016

Batıda Değerler Eğitimine Bakış (Almanya Örneği)

BAŞKURT İ. , GÜLŞEN S.

3. Temel Eğitim Sempozyum "Değerler Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar ve İlham Verici Uygulamalar", İstanbul, Türkiye, 04 April 2016, ss.1-19

2015

2015

Türk ve Alman Ortaokul Eğitim Sistemlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

BAŞKURT İ. , GÜLŞEN S.

2. Temel Eğitim Sempozyumu "Ortaokul Sorunları", İstanbul, Türkiye, 08 January 2015, ss.153-183