Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The evaluation of competitiveness performance for Developing Eight countries by grey TOPSIS

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Construction Sector and Economic Growth: A Sustainable Relationship?

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.1-8, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT, HAPPINESS AND DEMOGRAPHIC FACTORS USING LOG-LINEAR MODELS

International Journal of Economics and Business Research, cilt.17, no.1, ss.87-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol Fiyatları ve Bazı Makro Ekonomik Değişkenlerin Borsa İstanbul’da Yer Alan Bir Takım Endeksler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

YÖNETİM VE EKONOMİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.579-599, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, ss.79-95, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.43, ss.1-27, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Research into the Long-Run Relationship between Logistics Development and Economic Growth in Turkey

Journal of Logistics Management, cilt.3, ss.11-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting Air Traffic Volumes Using Smoothing Techniques

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.65-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.1, ss.27-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Auditor Gender on Audit Quality in Turkey

16. International Conference on Accounting, Aydın, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2019, ss.274-280

Havayolu Taşımacılığının Küresel Rekabet İle İlişkisinin İncelenmesi

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.0-1

İLERİ KONTENJANS TABLOLARI ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’DE E-TİCARET KULLANIMININ İNCELENMESİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.56-57

A New Hybrid Meta-heuristic Approach for Stratified Sampling

21st Century Academic Forum Conference at UC Berkeley, Berkeley, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Temmuz 2014, cilt.2, no.1, ss.95-103

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkıns Ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Tahmini

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkİns Ve Gri Tahmin Yöntemleri ile Tahmini

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.255

Mobil İşletim Sistemi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.154

Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Kişisel E-ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi ile Değerlendirilmesi

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 Temmuz 2013

Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”,

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek,, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

VIKOR

Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemler, Yıldırım B. F., Önder E., Editör, Dora, İstanbul, ss.117-125, 2014