Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kütüphane-yi Mûsiki’den Tedrisat-ı Mûsiki Adlı Eserin Kısm-ı Evvel Bölümünün Latinizasyonu ve İncelenmesi

Rast Müzikoloji Dergisi, vol.5, no.3, pp.1758-1768, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK DİN MÛSİKÎSİ DERS MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ: YAZILI VE SESLİ YAYINLAR

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI DİNİ MUSİKİ SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, pp.529-535

Books & Book Chapters