Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Sultan Abdülmecid ve Dönemi

Abdülmecid Dönemi Cami Mimarisinde Genel Bir Bakış Ve Aykırı Bir Örnek: Kahire’de Mehmed Ali Paşa Camii, -, Editör, Milli Saraylar, İstanbul, 2013

Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi,

Bahariye Mevlevîhanesi’nin Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri, M. Baha Tanman, Editör, Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı, İstanbul, ss.87-125, 2013

İstanbul Araştırmaları Yıllığı

Yok Olan Bir İstanbul Mahallesinin İzinde: Tophane ile Cihangi’in Sınırında Sakabaşı Mahalles, Erkan Bora, Editör, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.171-191, 2012

The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria

Mamluk Influences on the Architecture of the Anatolian Emirates, Doris Behrens Abouseif, Editör, Bonn University Press, Goettinegen, ss.284-300, 2012

Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu

Piyale Paşa Külliyesi’nin yerleşim Düzeni ve Mimarisi, M. Baha Tanman – İdris Bostan, Editör, Gürsoy Group, İstanbul, ss.99-131, 2011

Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri

Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Hayatındaki Yeri , M. Baha Tanman, Editör, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, ss.43-65, 2011

Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration

İlyas Bey Camii’ne İlişkin Bazı Düşünceler / Some Reflections on the İlyas Bey Mosque, M. Baha Tanman, Leyla Kayhan Elbirlik, Editör, Söktaş, İstanbul, ss.87-92, 2011

Exhibition on Ottoman Art 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire

Ottoman Architecture and Decorative Arts in the 16th and 17th Centuries , Tanman B.M., Demirsar Arlı V.B., Adıgüzel H., SağnakT., Editör, Istanbul 2010 European Capital Of Culture Agency Traditional Arts Directorate, İstanbul, ss.39-58, 2010

Kültürler Başkenti İstanbul, Capital of Cultures Istanbul

Religious and Mystical Life in Istanbul During the Ottoman Period, F. Başar, Editör, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.312-317, 2010

Bizantion’dan İstanbul’a. Bir Başkentin 8000 Yılı

İstanbul’da Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Dini ve Mistik Hayat , -, Editör, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, ss.290-296, 2010