Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yakınçağ Tarihi , Türkiye

 • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Yakınçağ Tarihi , Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Çarlık Rusyası Döneminde Tiflis Vilayeti (1878-1914)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Yakınçağ Tarihi

 • 2009 Yüksek Lisans

  Karapapakların Anadolu'ya Göçü (1877-1914)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih/Yakınçağ Tarihi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Rusça