Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of epilepsy on preschool children and their families.

Epilepsy & behavior : E&B, cilt.62, ss.6-11, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The sensitivity and specificity of Brucella agglutination tests

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, cilt.46, ss.241-243, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kafkasya'da Ruslaştırma Siyaseti (XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başları)

Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.538-557, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1917 Şubat ve Ekim İhtilalleri Arasında Rusya'daki Türklerin Siyasi Faaliyetleri

Türkiye Günlüğü, ss.108-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya nın Merkez Taşra İdari Yapılanmasında Kafkasya 1785-1882

Türkiye Günlüğü, cilt.-, ss.35-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakü'de Şubat 1905 Olayları ve Yansımaları

Türkiye Günlüğü, ss.96-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya'da Ermenileri İskan Politikası ve Türklerin Göçü

Yeni Türkiye, cilt.II, ss.939-945, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Kars İslam Şûrâsı’nın İlk Reisi Borçalılı Kepenekçi Emin Ağa"

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.165-180, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rusya'da İhtilal Hareketleri ve Başbakan Stolıpin'in Politikaları (1906-1911)

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 October 2017, ss.41

Karadeniz Donanma Komutanı Amiral Kolçak'ın İstanbul ve Boğazları Ele Geçirme Planı ve 1917 İhtilali İle Gelen Son

VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu "Türkiye-Rusya İlişkileri", Giresun, Türkiye, 19 - 20 October 2017, ss.40

XX. Yüzyıl Başlarında Rusya'nın Pantürkizm Korkusu

Ekim 1917 Sovyet İhtilali'nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası'ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 October 2017, ss.8-9

Ahıska Muhacirlerinin Kendi İfadelerinden Osmanlı Devleti ne Göçün Sebepleri 1894 Tarihli Rusça Dilekçeler Işığında

Gürcistan Müslümanlarının Dünü Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 May 2016, ss.24

“Ermenilerin Tiflis’deki Siyasi Faaliyetleri (1878-1914)

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 January 2015, cilt.1, no.1, ss.1153-1164

İstoriya Pervıh Russkih Pereselentsev (Molokan i Duhoborov) v Karse (Turtsiya)

Vdali No Vmeste, Saint-Petersburg, Rusya, 28 - 30 April 2014, ss.8

Russian Military Mobilization in the Caucasus before World War I

War and Collapse World War I and the Ottoman State, Saraybosna, Bosna-Hersek, 16 - 19 May 2012, cilt.1, no.1, ss.569-587

“Kafkaslardan Kars’a Hüzünlü Yolculuk”

1864 Kafkas Tehciri Savaş ve Sürgün, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 December 2010, ss.219-243 Creative Commons License

The Treaty of Berlin and the Tragedy of the Settlers from the Three Cities

War and Diplomacy The Russo Turkish War of 1877 1878 and the Treaty of Berlin, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 April 2010, cilt.1, no.1, ss.449-478

"1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrasında Kafkasya'dan Anadolu'ya Göç Hareketi"

II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu (15-17 Ekim 2008), Kars, Türkiye, 15 - 17 October 2008, ss.339-344

Kitap & Kitap Bölümleri

Halil İnalcık Armağanı IV Tarih Araştırmaları

Rusya'da Köylülerin Köleleştirilme Sürecinde Hukuki Düzenlemeler , Ahmet Özcan , Editör, Doğubatı, İstanbul, ss.216-232, 2017

Rusya'daki Türkler

Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ve Bölgedeki Türk Halkları , Doç. Dr. İlyas Topsakal , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.219-341, 2015