Duyurular & Dokümanlar

Düzlem Gerilme - Çözümlü Örnekler
Ders Notu
26.10.2018

Mukavemet I dersi kapsamında işlenen düzlem gerilme konusunda altı adet çözümlü örnek yer almaktadır. Ders notunun içeriği, yazarı tarafından geliştirilen bir yazılım ile hazırlanmıştır.

[MUKAVEMET I] 03 - Gerilme - Çözüml....pdf Creative Commons License

Harzemli:Gerilme (Düzlem Gerilme Mohr Çemberi Eğitim Yazılımı)
Diğer
26.10.2018

Düzlem gerilme hâli için Mohr dairesi çizim ve eğitim yazılımı. (Windows işletim sistemleri için geliştirilmiştir)

- Çember üzerindeki beyaz halkalı nokta, imleç ile hareket ettirilebilir.
- SigmaX, SigmaY ve Toxy değerleri girilerek asal gerilme değerleri elde edilebilir.
- "Adım Adım Çiz" düğmesi, Mohr dairesinin çizim aşamalarını açıklar.
Mohr dairesi verilerini kullanarak, pdf formatında derlenebilen latex kodlarıyla çözümlü soru hazırlar. (Geliştirici sürümü)

- Düzlem gerilme konusuna ait çözümlü örnekler dosyası bu yazılım ile hazırlanmıştır.

Harzemli - Gerilme v1.5.0.rar Creative Commons License

Kesit Atalet Momenti - Çözümlü Örnekler
Ders Notu
15.10.2018

Statik dersi kapsamında işlenen kesit atalet momenti konusunda dört adet çözümlü örneği içermektedir. Ders notunun içeriği, yazarı tarafından geliştirilen bir yazılım ile hazırlanmıştır.

Mukavemet-Atalet_Momenti.pdf Creative Commons License

Harzemli:Eğilme (Basit Eğilme Eğitim Yazılımı)
Diğer
15.10.2018

Dikdörtgen elemanlardan oluşan ve eğilme etkisine maruz kalan kesitlerin, atalet momenti ve gerilme değerlerini hesaplayan yazılım. (Windows işletim sistemleri için geliştirilmiştir)

- Dikdörtgen elemanlar kullanılarak serbest kesit çizimi yapılabilir.
- Çizilen kesitin, Iy, Iz ve Iyz atalet momentlerini hesaplar
- Kesitin asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini hesaplar.
- Şiddeti ve konumu tanımlanan moment değerini kullanarak kesitteki en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplar.
- Tarafsız ekseni hesaplar ve çizer.
- Gerilme dağılımını çizer.

Harzemli_-_Egilme.rar Creative Commons License

Kesit Tesirleri - Çözümlü Örnekler
Ders Notu
15.10.2018

Mukavemet I dersi kapsamında işlenen kesit tesirleri konusunda on üç adet çözümlü örneği içermektedir.

[MUKAVEMET I] 02 - Kesit Tesirleri ....pdf Creative Commons License