Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neo-Ottomanism or the Pursuit of Stability: Lebanon and Socio-Religious Approaches in Turkish Politics

ARAB - TURKISH RELATIONS EXPLORING NEW HORIZONS - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, Ad-Dawhah, Qatar, 27 - 29 November 2021, pp.29 Creative Commons License

“Lübnan Siyaseti ve Sosyolojisinde Filistin” Çerçeveli Çalışmalara Panoramik Bir Bakış

Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları; Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı (Çevrimiçi), İstanbul, Turkey, 13 July 2021

Mezhepçilik ve Sosyo-Ekonomik Şartlar Arasında: Lübnan Protestolarında Şiiler

V. ORTADOĞU’DA SİYASET VE TOPLUM KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.6 Sustainable Development

Law as the Language of Legitimacy in the Late Ottoman Period: the Druze Community and their Legal Status in Mount Lebanon

Past, Present and Future in the Middle East and Africa, Washington, United States Of America, 31 October - 02 November 2019, vol.1, pp.60

الاحوال الشخصية عند الدروز و الموارنة اشكاليات ومواقف

المناطق اللبنانية خلال الحكم المصري 1831-1840, Bayrut, Lebanon, 12 September 2019, vol.1

Darülfünun İlahiyatta Okutulan İslam Tarihi Dersleri

Dârülfünun İlahiyat’ın İlmî Birikimi , İstanbul, Turkey, 15 May 2018, vol.1, pp.9

Ortadoğu'nun Turnusol Kağıdı: Arap Milliyetçiliğinden Mezhepçiliğe Suriye

Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin, Uluslararası Sempozyum, , Mardin, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.154-167

Son Dönem Osmanlı Kaynaklarında Kürtlerin Sosyo- Politik ve Kültürel Durumları (XVII- XIX. Yüzyıllar)”

)”, Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyum, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 January 2014, vol.3, pp.165-183

Books & Book Chapters

Ürdün /2022

in: Ortadoğu Yıllığı 2022, Kemal İnat,Muhittin Ataman,İsmail Numan Telci, Editor, Ortadoğu Yayınları, Ankara, pp.181-205, 2023

Sedir Devriminden Ekim Protestolarına Lübnan’da Toplumsal Hareketlerin Siyasi Dinamiklere Etkisi

in: 21. Yüzyılda Bölgesel Sorunlar, Onur Limon,ümran Güneş,Servet Karagöz, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.663-683, 2021

II. Abdülhamid Dönemi Cebel-i Lübnan'da Kimlik Siyaseti: Nüfuz Mücadelesinde Maruniler ve Dürziler

in: Lübnan: Kimlik, Toplum ve Siyaset , Yasin Atlıoğlu,Fahri Danış, Editor, Vadi Yayınları, İstanbul, pp.29-68, 2021

Ortadoğu'da Müslüman Kadın

in: Müslüman Kadının Tarihi, Köse, Feyza Betül, Editor, Ensar Neşriyat, pp.35-58, 2021

18. Yüzyılda Bir Tercüme Serüveni: Pirizade Mehmet Sahib ve Mukaddime Çevirisi

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Ahmet Hamdi Furat Nilüfer Kalkan Yorulmaz Osman Sacid Arı, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.285-301, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Şekib Arslan

İslam Düşünce Atlası, pp.https://islamdusunceatlasi.org/sekib-arslan-/5746, 2022

Other Publications

Metrics

Publication

36

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals