Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Courses

 • Undergraduate Paraziter dermatozlar

 • Undergraduate Parasitic dermatoses

 • Undergraduate Sistemik hastalıkların deri bulguları

 • Undergraduate Skin manifestations of systemic diseases

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın pigmentasyon hastalıkları ve genodermatozlar

 • Undergraduate Dermatolojiye giriş ve elementer lezyonlar

 • Undergraduate Bir olgu örneğinde yaşla değişen dermatolojik hastalıklar

 • Undergraduate Age-related dermatologic disorders in a case

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın viral hastalıkları

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın ilaç reaksiyonları

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın prekanseröz lezyonları ve malin tümörleri

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın selim tümörleri

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın inflamatuar hastalıkları ve konnektif doku hastalıkları

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozada sifiliz ve tüberküloz hastalıkları Sustainable Development

 • Undergraduate Sistemik hastalıkların deri bulguları

 • Undergraduate Derinin yapısı ve elementer lezyonları

 • Undergraduate Dil hastalıkları ve keilitler

 • Undergraduate Sistemik hastalıkların deri bulguları

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın bakteri-mantar hastalıkları

 • Undergraduate Rekürren oral aft ve Behçet hastalığı

 • Undergraduate Dudak ve oral mukozanın büllü hastalıkları