Yrd.Doç.Dr.

Tuğba SARAÇ SİVRİKOZ


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

E-posta: tugba.ikoz@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 414 2000 Dahili: 31487
İş Telefonu: +90 212 414 2000 Dahili: 31271
Fax Telefonu: +90 212 533 0607
Web: https://avesis.istanbul.edu.tr/tugba.ikoz

Biyografi

1983 Istanbul doğumludur. 2001 de Kabataş Erkek Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlayarak, 2007 de Istanbul Üniversitesi İstanbul Tip Fakültesi'nde "Tıp Doktoru" unvanını almaya hak kazanmıştır. 2007-2011 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamlamıştır. 2012-2013 yılları arasında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini yaparak, 2013 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji BD'nda yan dal uzmanlık eğitimini almaya hak kazanmıştır. 2017 Ağustos ayında yan dal eğitimini tamamladıktan sonra, halen 2017 Ekim ayından beri Perinatoloji Yan Dal Uzmanı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinatoloji BD çatısı altında klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Prenatal diagnosis and outcome of unilateral multicystic kidney

Turkyilmaz G. , Cetin B. , Erturk E. , Sivrikoz T. , Kalelioglu I. , Has R. , et al.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Prenatal Diagnosis and Findings in Ureteropelvic Junction Type Hydronephrosis

Has R. , Sarac Sivrikoz T.

FRONTIERS IN PEDIATRICS, cilt.8, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Evaluation of respiratory syncytial virus IgG antibody dynamics in mother-infant pairs cohort.

Yildiz M., Kara M., Sutcu M., Mese S., Demircili M., Sivrikoz T. , et al.

European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, cilt.39, sa.7, ss.1279-1286, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Follow-Up Studies of cf-DNA Testing from 101 Consecutive Fetuses and Related Ultrasound Findings.

Basaran S. , Has R. , Kalelioglu I. H. , Karaman B. , Kirgiz M., Dehgan T., et al.

Ultraschall in der Medizin (Stuttgart, Germany : 1980), cilt.41, ss.175-185, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Antenatally detected ureterocele: Associated anomalies and postnatal prognosis.

Turkyilmaz G., Cetin B., Sivrikoz T. , Erturk E., Oktar T. M. , Kalelioglu I. , et al.

Taiwanese journal of obstetrics & gynecology, cilt.58, sa.4, ss.531-535, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Prenatal diagnosis and conservative management of complex meconium peritonitis: a case report.

Saraç Sivrikoz T.

JCI INSIGHT, cilt.4, sa.1, ss.48-52, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Prenatal Diagnosis and Management of Ectopia Cordis: Varied Presentation Spectrum.

Turkyilmaz G., Avci S., Sivrikoz T. , Erturk E., Altunoglu U. , Turkyilmazlmaz S. E. , et al.

Fetal and pediatric pathology, cilt.38, sa.2, ss.127-137, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Prenatal Diagnosis of Persistent Hyperplastic Primary Vitreous: Report of 2 Cases and Review of the Literature.

Esmer A. C. , Sivrikoz T. , Gulec E. Y. , Sezer S., Kalelioglu I. , Has R. , et al.

Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine, cilt.35, sa.10, ss.2285-91, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Prenatal Diagnosis of Tethered Spinal Cord Associated with Sacrococcygeal Teratoma

Sivrikoz T. , Has R. , Esmer A. C. , Kalelioglu I. , Yuksel A. , Taskin O. C.

JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND, cilt.44, sa.8, ss.506-509, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

ALX4 related parietal foramina mimicking encephalocele in prenatal period.

Saraç S. , Altunoglu U. , KALELIOGLU İ. H. , YÜKSEL A., UYGUNER O., HAS R. , et al.

Prenatal diagnosis, cilt.36, ss.591-3, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Evaluation of fetal subarachnoid space using transabdominal ultrasonography and normal values during pregnancy.

SARAÇ SİVRİKOZ T.

SPRINGERPLUS, cilt.5, sa.1, ss.1439, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Galectin-3 as a potential biomarker in colorectal cancer?

Kamali S., Yilmaz E. , Sivrikoz E., Erturk M. O. , Kamali G. H. , Sivrikoz T. S. , et al.

EUROPEAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA, cilt.47, sa.5, ss.254-257, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

NOONAN SENDROMU’NUN PRENATAL TANISINDA PTPN11 GEN ANALİZLERİNİN ETKİNLİĞİ

Toksoy G. , Tepgeç F., Saraç Sivrikoz T. , Kalelioğlu İ. H. , Demir S., Has R. , et al.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.84, sa.1, ss.34-39, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2021

2021

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE SUCCESS RATES OF IN VITRO FERTILIZATION FOLLOWED BY A FAILED CYCLE

Sarac Sivrikoz T. , Yuksel Ozgor B. , Bilgic B. E. , Kutlu H. T.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.84, sa.1, ss.20-26, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

FETAL BRAIN SHRINKAGE: A RARE, MYSTIFYING ANOMALY

Turkyilmaz G., Avci S., Altunoglu U. , Erturk E., Canturk M., Sivrikoz T. , et al.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.82, sa.2, ss.123-126, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

PRENATAL DÖNEMDE TANI KOYULAN İZOLE YARIK EL/ AYAK MALFORMASYONU

Saraç Sivrikoz T.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.81, sa.1, ss.37-41, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Abruptio placentae after amnioreduction in twin to twin transfusion syndrome.

Saraç Sivrikoz T.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.80, sa.3, ss.120-124, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanılı Gebelerin Maternal ve Neonatal Sonuçları

Kunt İşgüder Ç. , Saraç Sivrikoz T. , Akın M. , Uygur L. , Birol İnce Ş. , Aslan M. T. , et al.

XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 29 - 31 Ekim 2020, cilt.1, sa.1, ss.36 Creative Commons License

2020

2020

RISK FACTORS FOR ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS

Çetin Ç. , Saraç Sivrikoz T. , Ateş Tıkız M. , Torun E. S. , Ersoy A., Yalçınkaya Y. , et al.

European congress of Rheumatology 2020, Frankfurt, Almanya, 3 - 07 Haziran 2020, cilt.79, ss.1042

2019

2019

Artmış ossifikasyon ile karakterize letal bir iskelet displazisi: Blomstrand Kondrodisplazi.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.4

2019

2019

Komplike monokoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerde selektif fetosit yöntemi olarak radyofrekans ablasyon tedavisi sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.7

2019

2019

Fetal Parvovirus B19 enfeksiyonlarında yönetim ve prognoz.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.3

2019

2019

Kliniğimizde izole pelvral effüzyon tanısı almış olguların prenatal bulguları ve postnatal sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.6

2019

2019

Klinigimizde tanı almış olan iki megalensefali-kapiller malformasyon-polimikrogri sendromu (MKAP) olgusu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.5

2019

2019

İkizden ikize transfüzyon sendromunda selektif ve Solomon tekniğiyle lazer ablasyon tedavisi sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Bilateral çift renal arter ve duplike vena cava inferior saptanan Trizomi 18 Sendromu: Olgu sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.2

2019

2019

Rh hemolytic disease of the newborn: Ten years experience in an ongiong problem

Yılmaz Yeğit C., İnce E. Z. , Yaşa B., Saraç Sivrikoz T. , Çoban E. A.

World Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, cilt.47, ss.319

2019

2019

Fetal skeletal dysplasia experience of a single tertiary referral center in Istanbul, Turkey

Kalaycı T. , Altunoğlu U., Saraç Sivrikoz T. , Çorbacıoğlu A., Avcı Ş., Has R. , et al.

14th International Skeletal Dysplasia Society Meeting, Oslo, Norveç, 11 - 14 Eylül 2019, ss.35 Creative Commons License

2019

2019

Fetal skeletal dysplasia experience of a single tertiary referral center in Istanbul, Turkey

Saraç Sivrikoz T.

14. ISDS meeting Oslo, Norway, Oslo, Norveç, 11 - 14 Eylül 2019, ss.2-3

2019

2019

Chorioangioma as rare cause of non immune hydrops fetalis

Saraç Sivrikoz T.

World Congress of Perinatal Medicine 11-14 September 2019. , İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, ss.548

2019

2019

Prenatal Tanıda Noonan Sendromu: 10 olgunun prenatal bulguları ve postnatal/post-mortem sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi-Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu , Baku, Azerbaycan, 25 - 26 Mayıs 2019, ss.1-2

2019

2019

Renal çift toplayıcı sistem vakalarımızın prenatal bulguları ve postnatal sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 2019, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.11

2019

2019

Multifetal redüksiyon: İkize mi yoksa tekile mi indirgemek daha avantajlı?

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 2019, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.9

2019

2019

Omuz distosisini farketmek: İzole klavikula fraktürü masum bir bulgu mu?

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.2

2019

2019

Fetal lenfaniyomalarda gebelik sonuçları ve postnatal prognoz

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.10

2019

2019

Prenatal dönemde aort koarktasyonu tanısı ile takip edilen olguların postnatal sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 2019, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.8

2019

2019

Immun olmayan hidrops fetalis nedeni olarak koryoanjiyoma.

Saraç Sivrikoz T.

27. Ulusal Neonataloji Kongresi (UNEKO 27) , Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, ss.7

2018

2018

Prenatal dönemde fetal skalp kisti saptanan olguların postnatal sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.1

2018

2018

: Üreterosel: Prenatal tanı koyulan 24 olgunun postnatal sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi , Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.13

2018

2018

Torkular herofili trombozu; kliniğimizde tanı alan altı olgunun sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi , Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.3

2017

2017

Komplike monokoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerde selektif fetosit yöntemi olarak radyofrekans ablasyon tedavisi sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.17

2017

2017

İkizden ikize transfüzyon sendromunda selektif lazer ablasyon yöntemiyle tedavi sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.16

2017

2017

Tanıdan prognoza konjenital unilateral pulmoner agenezi: Olgu sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.18

2017

2017

Kardiyak miksomada prenatal ultrasonografik bulgular.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.19

2017

2017

Prenatal Ektopia Kordis Tanısı ve Yönetimi: Olgu Sunumu

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.7

2017

2017

: Korpus kallosum anomalisi nedeniyle kliniğimizde takip edilen olguların sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.13

2017

2017

Umblikal Kordon Anjiyomiksoması: Olgu Sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.6

2017

2017

Umblikal Kordon Teratomu-Vaka Sunumu

Güngör Uğurlucan F. , Demir Ö., Saraç Sivrikoz T. , Has R. , Önder S. , Yüksel A.

TMFP Ultrason Kursu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.51

2017

2017

Prenatal tanı alan ailesel kleidokranial displazi: Olgu sunumu

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. 2-4 Kasım 2017, Istanbul. , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.14

2017

2017

Prenatal tanı alan Joubert Sendromu: Olgu Sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. 2-4 Kasım 2017, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.15

2017

2017

Prenatal tanı alan Gomez Lopez Hernandez sendromu: Olgu sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.20

2017

2017

Prenatal Tanı Alan Tekrarlayan Fetal Megasistis: Olgu Sunumu.

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.5

2017

2017

Histeroskopik septum rezeksiyonu olan nullipar hastada plasenta perkreata vakası

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 28-29 Nisan 2017, Izmir. , İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.3

2017

2017

Plasental mezenkimal displazi: Anormal fetal karyotipleme ile birliktelik gösterir mi?

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 28-29 Nisan 2017, Izmir., İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.10

2017

2017

Plasental koryoanjiyomanın prenatal tanı ve yönetimi

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 28-29 Nısan 2017, Izmir , İzmir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.2

2016

2016

İkizden ikize transfüzyon sendromunda selektif lazer ablasyon yöntemiyle tedavi sonuçları (İkincilik ödülü)

Saraç Sivrikoz T.

10. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.24

2016

2016

Prenatal diagnosis of ectrodactyly syndrome.

Saraç Sivrikoz T.

10. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.2

2016

2016

Prenatal tanıda nadir rastlanan bir genital anomali: Penoskrotal transpozisyon.

Saraç Sivrikoz T.

10. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.2

2016

2016

Prenatal detection and management of placental choriangioma.

Saraç Sivrikoz T.

10. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.14

2016

2016

Komplike monokoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerde radyofrekans ablasyon tedavisi sonuçları.

Saraç Sivrikoz T.

10. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Perinatal outcome of the agenesis of ductus venosus and associated findings.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.314-315

2016

2016

Prenatal brain calcifications: congenital toxoplasmosis

Saraç Sivrikoz T.

24. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.269

2016

2016

A very rare congenital aortic arch defect defined prenatally: Aortopulmonary window associated with sacral teratoma.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology., Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.281

2016

2016

Prenatal diagnosis of fetal liver hemangioma

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.306-307

2016

2016

Treatment of Twin-twin transfusion syndrome with selective laser ablation.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.360-361

2016

2016

False-positive and false-negative results of cell-free DNA testing.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology., Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.168-169

2016

2016

The 22q11 microdeletion syndrome: a review of prenatal ultrasonographic findings and the relation with diagnostic prenatal testing.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, cilt.48, ss.169

2016

2016

Management of complicated monochorionic twin pregnancies with radio-frequency ablation.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology., Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.178

2016

2016

Prenatal diagnosis of a rare congenital heart abnormality: right atrial appandage aneurysm.

Saraç Sivrikoz T.

26. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. , Rome, İtalya, 25 - 28 Eylül 2016, ss.285

2015

2015

Parietal Foramina

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu., İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.15

2015

2015

Topsy-Turvy

Saraç Sivrikoz T.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu. , İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.21

2015

2015

The association of prenatally diagnosed cardiac rhabdomyoma and tuberosclerosis complex: a dismal combination?

Saraç Sivrikoz T.

25. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. , Montreal, Kanada, 11 - 14 Ekim 2015, ss.108

2015

2015

Prenatal non-visualization of gallbladder: associated conditions and postnatal outcomes.

Saraç Sivrikoz T.

25. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. , Montreal, Kanada, 11 - 14 Ekim 2015, ss.220-221

2015

2015

Koryoamniyonit sonrası ovaryen ven trombozu.

Saraç Sivrikoz T.

Perinatal Medicine 2015, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.11

2014

2014

Prenatal ultrasonografide görülmeyen safra kesesi: Prenatal bulgular ve postnatal sonuçlar.

Saraç Sivrikoz T.

9. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi. , İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014, ss.5

2014

2014

Prenatal diagnosis of tethered spinal cord associated with sacrococcygeal teratoma: a case report.

Saraç Sivrikoz T.

24. World Congress on Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Barcelona, İspanya, 14 - 17 Eylül 2014, ss.204-205

2010

2010

Hiperemezis gravidarum ve fetal cinsiyet

Saraç Sivrikoz T.

8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 23 Mayıs 2010, ss.12

2005

2005

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Devamlı Renal Replasman Tedavisi Deneyimleri

Saraç Sivrikoz T.

2. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 8-12 Haziran 2005, Nevşehir , Nevşehir, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2005, ss.6

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Obstetride Dopplerin Kullanımı

Saraç Sivrikoz T.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kitabı, Karaşahin E.,Alanbay İ., Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.331-355, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Üriner Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısı ve Postnatal Takibi - I.

Saraç Sivrikoz T.

Konjenital Üriner Sistem Anomalilerinde Prenatal Girişim Endikasyonları, Ander AH,Ziylan HO,Oktar T., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.16-22, 2019 Creative Commons License

2017

2017

Fetal Gelişim&Embriyoloji ve Plasental Fizyoloji

Saraç Sivrikoz T.

Neonataloji, Prof Dr Türkan Dağoğlu,Prof Dr Fahri Ovalı., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.75-85, 2017 Creative Commons License

2015

2015

Rektovajinal fistül

Saraç Sivrikoz T.

Kolon ve Rektal Cerrahi, Prof Dr Hakan Yanar, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.85-106, 2015 Creative Commons License