Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trans Erkek; Gebelik Terminasyonu

2.Uluslararası ve 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 14 - 17 October 2021, pp.414-416

Nadir Hastalıkların Tanı ve Takibinde Biyokimyasal Testlerin Tamamlayıcı Rolü: Olgu Sunumu

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.1

Alport sendromlu 15 olgunun klinik ve moleküler bulguları

14. TIBBİ GENETİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 December 2020, vol.31, no.4, pp.49 Creative Commons License

Steroide duyarlı kronik anemisi ve osteosklerozu olan erişkin olguda moleküler tanının klinik izleme etkisi

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Turkey, 20 - 23 November 2020, pp.37

46,XX,t(8;9)(q12;q12) translokasyon taşıyıcısı tekrarlayan gebelik kayıp öykülü olgu sunumu

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Turkey, 20 November - 22 December 2020, pp.89

Clinical and Molecular Characterization of Stuve-Wiedmann Syndrome in Six Cases

13. Uluslarası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.123

Whole exome sequencing in fetal structural abnormalities: experience of 8 cases

50th European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) Conference, Copenhagen, Denmark, 27 - 30 May 2017, vol.26, pp.166-167 identifier

New Fetal Case of Blomstrand Chondrodysplasia and Review of the Literature

12th International Skeletal Dysplasia Society Meeting, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2015