Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de İnanç Turizmine Sosyolojiden Bakmak: Literatür Değerlendirmesi

3rd International Management and Social Sciences Conference , İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.63

Türkiye'de Sağlık Turizmi Çalışmaları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

3rd International Management and Social Sciences Conference , İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.62

Sosyal Medyanın Turistlerin Tatil Mekanı Seçimi Üzerindeki Etkileri: Salda Gölü Örneği (Türkiye’nin Maldivleri)

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.638

Turizm Bağlamında Tercih Edilen Mekânların Statü Aracı Olarak Kullanılması: Otel Değil Statü Seçmek!

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 24 - 25 March 2018, vol.1

Sosyal Medyanın Turistlerin Tatil Mekanı Seçimi Üzerindeki Etkileri: Salda Gölü Örneği (Türkiye’nin Maldivleri)

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.769

“Turizm Bağlamında Tercih Edilen Mekanların Statü Aracı Olarak Kullanılması: Otel Değil Statü Seçmek!

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisii, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.910

Tüketim Kültürünün Bir Parçası Olarak Toplu Konut Kadınlarının Değişen Yaşam Pratikleri

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.747-755