Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketici Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Süresince Tüketicinin Malın Kullanımından Sorumluluğu

Türk ve Alman Sorumluluk Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 October 2019, pp.1-23

Non-Pecuniary Damages In Case Of Breach of Engagement

Türk Medenî Hukuk Reformunun 95. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 October 2021, pp.45-61

Mesafeli Sözleşmelerin Kurulmasına Aracılık Edenlerin Hukuki Sorumluluğu

Prof. Dr. Rona Serozan’ın Anısına Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 November 2019

Wrongful Life Lawsuits in Turkish Law

International Congress on Afro-Eurasian Research V, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 22 April 2019, pp.49

Consumer’s Right to Replace the Defective Goods and the Issue of Payment for the Use of Goods

IBAC 2018, Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, Zagreb, Croatia, 26 - 28 September 2018, pp.105-106

The Convenience of the Section Relating to the Divorce Grounds Accepted in Turkish Civil Code

International Congress on Afro - Eurasian Research IV, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.680-683

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının Korunması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Kadın Olmak" Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 March 2018 Sustainable Development

Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararlarına Karşı İptal Davası

Derneklere Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 December 2017, pp.223-254

Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde Toplu Rehin Kurulması

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, Cilt I, Eşya Hukuku, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, vol.I, pp.85-102

Ayıp Kavramı, Ayıplı Mal ve Hizmet

Yürürlüğe Girerken 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May 2014

Özürlü Olarak Doğan Çocuğun Yasal Hakları

Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2010

Books & Book Chapters

Yargıtay Kararları Işığında İştirak Nafakası

in: Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması, Aslı Makaracı Başak,Seda Öktem Çevik,Gülen Sinem Tek, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.199-220, 2021 Sustainable Development

"Satılanın Ayıplı İfasında Tüketicinin Yenisi İle Değiştirme Hakkı"

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan, Saibe Oktay Özdemir,Azra Arkan Serim,Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.127-154, 2020

Liability for Defective Products

in: APPROXIMATION OF TURKISH LAW WITH EUROPEAN UNION LAW PRIVATE LAW - Transposition of Acquis Communautaire - Remarks, Assesments, Suggestions, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.861-884, 2020

Hekimin Tazminat Sorumluluğu Açısından Tartışılan İstenmeyen Yaşam (Wrongful Life) Davaları

in: Kişilik Haklarına İlişkin Güncel Sorunlar, Sanem Aksoy Dursun/Arzu Genç Arıdemir, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.67-93, 2020

in: , -, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.703-721, 2020

in: , Emrehan İnal / Şükran Şıpka / Tufan Öğüz / Hasan Erman / Başak Baysal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.137-171, 2020

Ana ile Çocuk Arasında Kurulan Soybağının Reddi

in: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, Zeynep Özlem Üskül Engin, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.299-332, 2019

Müşterek Hesap

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017

Tacirler Arası İhbar ve İhtarlara İlişkin Şeklin Hukuki Niteliği

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Öğüz T.,Akkanat H.,İnal E., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.861-872, 2015

Ceninin Hukuki Konumu

Xıı Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011

Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları

in: Prof. Dr. Şener Akyol'a Armağan, Çamoğlu E.,Helvacı İ.,Başpınar V., Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.111-146, 2011

Borçlunun Mali Durumunun Kefilin Konumuna Etkisi

in: Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, Serozan R.,Centel N.,Yıldrım M.K., Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.639-666, 2007

Other Publications