Education Information

Education Information

 • 1989 - 2005 Post Doctorate

  Istanbul University, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Pediatrik Gastroenteroloji Ve Beslenme Bd, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Meme kanserlilerde nükleer DNA üzerine oksidatif hasarın etkisi. Sustainable Development

  Istanbul University, Biyokimya, Biyokimya

 • 1989 Expertise In Medicine

  : Myokard infarktüsünün akut ve subakut dönemlerinde serum CRP, prealbumin ve plazma fibronektin düzeylerindeki değişiklikler.

  Istanbul University, Biyokimya Ad, Biyokimya Uzmanlık Tezi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English